Wat kun je doen wanneer iemand je huis in Spanje heeft gekraakt?

door admin
Wat kun je doen wanneer iemand je huis in Spanje heeft gekraakt?

Door de coronacrisis staan veel (vakantie)woningen in Spanje leeg en dat hebben krakers door. De aangiftes tegen krakers zijn het afgelopen jaar flink toegenomen, vooral in Catalonië. Wat moet je wel en vooral ook niet doen wanneer je huis is gekraakt?

Voorkomen is natuurlijk altijd het beste. Zorg dat de woning er bewoond uitziet: haal de brievenbus leeg, verzorg de tuin, doe een lamp aan in huis en vraag je buren een oogje in het zeil te houden. Verder kun je denken aan maatregelen als een alarm, elektronische sloten op de deur en antikraak deuren en ramen. Ook kun je camera’s plaatsen die in verbinding staan met je mobiele telefoon. Laat nooit een setje sleutels achter in een bloempot of onder een tegel en meldt je afwezigheid niet op sociale media.

Zorg dat je altijd toegang hebt tot de eigendomspapieren van je huis. Maak een scan en bewaar die buiten je huis, bijvoorbeeld op je mobiele telefoon, een laptop of ergens in een ‘cloud’. Je kunt dan altijd bewijzen dat de woning jouw eigendom is. En zorg voor foto’s of een video waaruit de staat van de woning blijkt.

Doe direct aangifte bij de politie

Wanneer je woning toch gekraakt wordt, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Wanneer je dat doet binnen 48 uur nadat je woning is gekraakt, kan de politie meteen optreden. Dat kan alleen wanneer het gaat om een woning van een ‘natuurlijk persoon’, van een instelling zonder winstoogmerk of van een publieke instelling voor sociale woningbouw. Dit is mogelijk op grond van Ley5/2018, de wet die in Spanje bekend staat als de ‘wet voor versnelde uitzetting’ (ley de desahucio exprés). De krakers krijgen vijf dagen de tijd om aan te tonen dat ze rechtmatig in de woning verblijven en wanneer ze dat niet kunnen, worden ze per direct uitgezet.

Via de rechter

Wanneer je pas later dan binnen 48 uur aangifte doet, moet je naar de rechter om je woning terug te krijgen. Dat kan via civiel recht en via strafrecht. De weg via het strafrecht levert niet altijd het gewenste resultaat op en duurt soms lang. Je maakt het meeste kans via strafrecht wanneer het om je eigen woning gaat. Wel kun je wanneer de directe behandeling van de strafrechtzaak wordt uitgesteld, een uitzetting vragen voorafgaand aan de behandeling. De meeste advocaten adviseren echter om direct voor de weg van het civiel recht te kiezen. Daar duurt het twee tot drie maanden om via een snelle procedure krakers uit je woning te laten zetten.

Wat moet je niet doen?

De kraakwet in Spanje beschermt ook de krakers. Het is daarom belangrijk om die wet niet te overtreden in je poging krakers uit je huis te krijgen. Wanneer krakers de woning als hun verblijfplaats hebben aangemerkt, mag je deze niet betreden. Ook al is het je eigen woning, op dat moment kunnen de krakers aangifte tegen je doen voor huisvredebreuk. Sluit ook niet het water en elektriciteit af en verander de sloten niet, want ook dat is strafbaar. En gebruik geen geweld tegen de krakers of bedreig ze niet. Hoe emotioneel het ook is dat je woning is gekraakt: blijf rustig, stap naar politie en schakel een advocaat in.

Dit vind je misschien ook leuk