De gevolgen van het energie-efficiëntieplan van de EU voor Spanje

door admin
De gevolgen van het energie-efficiëntieplan van de EU voor Spanje

De verordening zal in gelijke mate worden toegepast op alle lidstaten, ongeacht hun woningvoorraad en hun inkomen per hoofd van de bevolking. In Spanje raakt het plan vooral de oudste woonblokken. Volgens critici gaat dat leiden tot grotere ongelijkheid omdat juist hier vaak de mensen wonen met de lagere inkomens. 

Vier op de vijf woningen in het land hebben dus niet het door Brussel vereiste minimum energielabel om aan de klimaateisen van de Europese Unie te voldoen. Daarnaast moeten vanaf 2029 “alle woongebouwen en overdekte parkeergarages” over zonne-energie beschikken. 

Lees ook: Dit zijn de subsidies voor zonnepanelen in Spanje in 2023

Andrzijds mogen woningen van Brussel geen gasketels meer hebben. Om deze reden zullen “nationale plannen voor de geleidelijke afschaffing van het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen worden uitgevoerd met het oog op een geleidelijke afschaffing gepland voor 2035”. Wel zal de Europese Unie hier enige speelruimte – tot “uiterlijk 2040” – geven aan de lidstaten om alles uit te voeren. Alle verwarming en warm water moet worden verkregen via de energie van zonnepanelen. 

Alle nieuwbouw volgens ‘zero-emissie’ norm

Alle nieuwbouw moet gebouwd worden volgens de ‘zero-emissie’ norm gebaseerd op een goede kwaliteit van het binnenmilieu en mag geen verwarming meer hebben die werkt op basis van fossiele brandstoffen.

De Europese Unie eist dat vanaf 2030 alle gebouwen energie-efficiëntieklasse E behalen. Vervolgens moeten alle woongebouwen vanaf 2033 klasse D hebben. Klasse F en G worden verwijderd. Dit impliceert de hervorming van meer dan 80% van de gebouwen en eensgezinswoningen in Spanje. Slechts 20% van de Spaanse woningen beschikt momenteel namelijk al over een energielabel D of hoger.

Onvoorziene effecten

In feite zullen vanaf dat de maatregelen worden ingevoerd oude gebouwen die een hervorming nodig hebben, zoals een renovatie van verouderde trappen, ook werkzaamheden moeten uitvoeren om te voldoen aan de “minimumeisen voor energie-efficiëntie”. Critici wijzen er daarom op dat elke ingreep om verbeteringen aan te brengen in een gebouw een reeks onvoorziene effecten met zich mee kan brengen. Dat wetende zullen veel verenigingen van eigenaren, vooral in buurten met lage inkomens, ervoor kiezen om niet eens aan renovaties te beginnen om hoge uitgaven te voorkomen. Het doel van de Europese Unie is om tegen 2050 alle woningen in de lidstaten op een geleidelijke manier emissievrij te hebben. 

Lees ook: Spanje wil transitie groene energie EU en ambitieuze klimaatdoelen versnellen

Dit vind je misschien ook leuk