Dieren in Spanje binnenkort voor de wet emotionele wezens

door admin
Dieren in Spanje binnenkort voor de wet emotionele wezens

Dieren worden binnenkort gezien als wezens met gevoel en dat betekent dat ze niet in beslaggenomen mogen worden, dat er geen hypotheek op afgesloten mag worden en dat ze niet verwaarloosd of mishandeld mogen worden. Dit laatste was al het geval, maar mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling zullen daar zwaarder voor worden gestraft. 

Omgangsregeling bij relatiebreuk

Een opmerkelijke verandering is dat er voor huisdieren een omgangsregeling moet komen in geval van een echtscheiding of relatiebreuk. Naast de zorg komen ook de kosten van het huisdier na de breuk voor rekening van beide baasjes. Als er onenigheid bestaat over bij wie het huisdier komt te wonen, zal de rechter hierover een beslissing nemen. Hij zal daarbij zowel het welzijn van de baasjes als het huisdier in overweging nemen. Dit alles is vastgelegd in een wetsvoorstel van Podemos Unidas dat in de komende maanden zal worden goedgekeurd. 

De nieuwe dierenwet moet de relatie tussen mens en dier gaan verbeteren. Als de wet eenmaal van kracht is, kunnen huisdieren ook opgenomen worden in een testament. Als er geen laatste wil is vastgelegd, gaat het dier naar de erfgenaam die de zorg op zich wil nemen. Mocht er geen erfgenaam zijn die dat wil doen, dan zorgen overheidsinstellingen ervoor dat het dier een nieuwe bestemming krijgt. 

Te veel verwaarloosde dieren 

Het wetsvoorstel wordt in de komende weken in de ministerraad behandeld en zal in de loop van het jaar worden aangenomen. Beoogd wordt om met de nieuwe wet het aantal verwaarloosde dieren in Spanje omlaag te brengen; nu zijn dat er nog tussen de 150 en 300 duizend per jaar. Er komt bijvoorbeeld een register met mensen die niet geschikt worden geacht voor het houden van een huisdier. 

Alleen nog professionele fokkers

Als de nieuwe wet van kracht gaat, mogen particulieren geen huisdieren meer fokken maar zijn alleen professionele fokkers nog gemachtigd dat te doen. Gebleken is dat jonge dieren die bij niet-professionele fokkers geboren worden vaker verwaarloosd en in de steek gelaten worden.

Ook moeten met ingang van de nieuwe wet huisdieren gesteriliseerd worden als er dieren van het andere geslacht in hetzelfde huis wonen. Waarschijnlijk volgen er na de invoering nog campagnes om het sociale bewustzijn te vergroten en daarmee de huidige dierenmishandeling en -verwaarlozing terug te dringen. 

Dit vind je misschien ook leuk