Eindelijk herstelwerkzaamheden aan Playa Babilonia in Guardamar

door admin
Playa Babilonia

Jarenlang hebben bewoners van huizen in Guardamar del Segura die op het strand zijn gebouwd op dit moment gewacht. Het hooggerechtshof van de regio Valencia heeft hen in het gelijk gesteld. Daarmee draagt het de kustautoriteiten op de schade aan de kustlijn en hun woningen te herstellen die is ontstaan na de stormen van 2016 en 2017.

Het gaat om de direct aan het strand gelegen woningen aan de Avenida Ingeniero Codorniu en Playa Babilonia in Guardamar del Segura in de provincie Alicante. Het vonnis erkent het recht van de eisers om de Staat te verplichten tot het uitvoeren van noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de weg tussen de huisnummers 115 en 121. Ook moet een sectie van ongeveer 150 meter hersteld worden. Die geeft toegang tot een reddingspost van het Rode Kruis en tot huisnummer 197 van dezelfde Avenida. Tegen het vonnis is nog beroep mogelijk bij de Hoge Raad.

Inactiviteit

De uitspraak van het hooggerechtshof in Valencia toont “het gebrek aan actie van de overheid” ten aanzien van de verzoeken van de bewoners op 3 augustus 2020 en 14 september 2020 als gevolg van de stormen die eind 2016 en begin 2017 hebben plaatsgevonden in de genoemde straatdelen. De bewoners wijzen erop dat “hiermee het gebrek aan activiteit en verwaarlozing van de overheden in Playa Babilonia duidelijk wordt, zoals al erkend door een rechtbank”.

Overwinning

Het buurtcollectief beschouwt dit vonnis als een overwinning. Het voegt zich bij dat van 2019 tegen de gemeente Guardamar. Daarbij werd de sluiting van het strand als ongeldig en illegaal verklaard. Desondanks wacht de buurtvereniging nog steeds op uitgebreide openbare en milieudocumentatie om inzicht te krijgen in de acties met betrekking tot de milieusituatie van Guardamar aan deze eerste strandlijn. Huizen hebben hier al enkele jaren geen concessie meer.

Beroep

De verenigde bewoners merken op dat er een openbaar belang is bij de noodzakelijke toegangen en veiligheid in het gebied. Daarom eisen ze een dringende bijeenkomst met de medeverantwoordelijke overheden om de geëiste reparaties zo snel mogelijk te starten. Ze hopen niet opnieuw geconfronteerd te worden met “het doorspelen van de bal” over de verantwoordelijkheid om het herstelwerk uit te voeren. Door de regen worden kuilen in de toegangsweg steeds groter en ontstaat er gevaar voor mensen. Als de kuilen blijven groeien, zal er geen toegang meer zijn tussen een aantal van de woningen.

Documenten

De bewoners beweren over talloze documenten te beschikken om te bepalen welke administratie bevoegd is het gevraagde herstel uit te voeren. Uit het proces blijkt echter dat beide overheden (de gemeente Guardamar en de Kustautoriteit) proberen hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

Erosie

De vereniging van gedupeerde bewoners benadrukt dat de Ingeniero Codorniu-straat eigendom is van de gemeente Guardamar. Die heeft de weg nog niet vernieuwd ondanks een gunstig advies hiervoor. “Het is ook bijzonder opmerkelijk dat een deel van de weg en toegang die het tribunaal verplicht te repareren, niet meer bestaat en unilateraal door de overheid is verwijderd. Dat heeft ook het proces van kusterosie verergerd op de overgang van Playa Viveros (waar geen huizen zijn) naar Playa Babilonia”.

Gezien deze conclusies begrijpen ze dat het ministerie, in dit geval de provinciale Kustautoriteit, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden moet uitvoeren voor de bescherming, verdediging, instandhouding en gebruik van het maritieme publieke domein.

Werkgroep

Vanuit de buurtvereniging geven ze aan dat ze opnieuw de hand reiken naar de gemeente en de Kustautoriteit om deze historische locatie te herstellen en bovendien de werkelijke oorzaken van kusterosie aan te pakken. Ze pleiten voor een werkgroep van verantwoordelijke overheden, bewoners, de haven en “alle belanghebbende partijen in ons dorp”. De oprichting hiervan zou meerdere keren door de gemeente zijn geweigerd.

Dit vind je misschien ook leuk