Groen licht voor bouw 2200 woningen aan onbedorven stuk kust van Orihuela

door admin
Cala Mosca, Orihuela

Het Hooggerechtshof (TSJCV) van de Valenciaanse GemeenschapTSJCV heeft groen licht gegeven voor de bouw van 2.200 huizen. Deze worden gebouwd in Cala Mosca, de laatste kilometer van de onbedorven kust van Orihuela goed.

De TSJCV verklaart de uitspraak van 14 november definitief. Dat betekent dat er 2.200 huizen worden gebouwd op de laatste kilometer ongerepte kustlijn in Orihuela. De rechtbank wees daarnaast een bevel van wegenbeheerder RCE Carreteras af om de toegang tot de N-332 af te sluiten voor verkeer.

Stedenbouwkundigplan Cala Mosca

Het stedenbouwkundig plan Cala Mosca was al goedgekeurd door de gemeenteraad van Orihuela. Nu heeft de rechtbank het gemeentebestuur van Orihuela en de ontwikkelaar, Playa Salvaje SA (Gomendio), in het gelijk gesteld.   De ontwikkelaar verwacht nu  voor de zomer eerste bouwvergunningen aan te vragen.

Betalen van vergoeding

De uitspraak veroordeelde Carreteras tot het betalen van 2.000 euro aan kosten. De politieke partij Cambiemos Orihuela moet 1.000 euro betalen. Ze moeten de bedragen betalen aan de gemeenteraad van Orihuela en de projectontwikkelaar.

Groen licht voor 2200 woningen Cala Mosca

Dit geeft groen licht voor de bouw van meer dan 2.200 woningen op de laatste kilometer ongerepte kustlijn van Orihuela. De TSJCV had vorig jaar al geweigerd om voorzorgsmaatregelen te nemen om het stadsontwikkelingsplan Cala Mosca lam te leggen, zoals zowel de regering als Cambiemos in hun beroep hadden gevraagd.

De gerechtelijke uitspraak is nu dus definitief  verklaard. Dat gebeurde nadat het  cassatieberoep bij het Hooggerechtshof niet binnen de toegestane termijn was ingediend. Het ministerie van Transport besloot geen beroep aan te tekenen tegen de uitspraak bij het Hooggerechtshof en Cambiemos deed dat vervolgens ook niet.

In november verwierp Het Hooggerechtshof de beroepen van het ministerie van Transport en Cambiemos. Daarin vroegen zij om het stedenbouwkundig plan van Cala Mosca nietig te verklaren. Nu heeft de rechtbank dit verzoek verworpen.

Verkeersonderzoek voldoet niet 

De landsadvocaat, die de afbakening van de staatswegen in de Valenciaanse Gemeenschap vertegenwoordigt, diende een administratief bezwaar in. Er zou geen rekening zijn gehouden met een rapport van RCE. Hierin werd erop gewezen dat de verkeersstudie tekortkomingen vertoont en dat de plannen voor de beschermingszones van de N-332 niet correct waren weergegeven. Vervolgens stond er in dat de akoestische kwaliteit achteruit zou gaan en dat de voor de verkeersveiligheid vereiste afstand voor de eerste toegang tot de hoofdweg die de reeds aangelegde rotonde verlaat, niet in acht was genomen.

Cambiemos vroeg om nietigverklaring van de goedkeuring van het stedenbouwkundig plan op grond van het feit dat de overeenkomst in strijd was met het rechtssysteem omdat er geen gunstig rapport van de Dirección General de Carreteras lag.

Uitspraak TSJCV over de weg

Het TSJCV bepaalde echter dat “het effect van de planning op de N-332 met betrekking tot verkeersveiligheid, verkeer en lawaai in Orihuela niet van toepassing is” en voegt eraan toe dat “het algemeen belang prevaleert bij de uitvoering van stedelijke planning binnen de termijnen die zijn opgelegd door de bevoegde overheid”

Het in 2021 goedgekeurde plan, stelde de rechtbank, introduceert geen enkel extra element dat van invloed is op het ontwerp van het kruispunt.

Dit vind je misschien ook interessant: Spanje zet dikke streep door luxe resort bij uitgedroogd Doñana 

Dit vind je misschien ook leuk