Miljoenen spiegeleikwallen geboren in Mar Menor

door admin
spiegeleikwallen

Met de komst van de zomer en de hitte zijn de zogenaamde spiegelei kwallen (Cotylorhiza tuberculata) weer in grote getale aanwezig op enkele Spaanse stranden. Volgens het laatste rapport van de regering van Murcia, zijn er talrijke jonge kwallen van deze soort gedetecteerd in Mar Menor.

Op bijna alle zeven bemonsteringspunten werden grote hoeveelheden gemeld, variërend van 50 tot 500. Op één punt werd zelfs een schatting van 1.000 exemplaren gemaakt. Ook vorig jaar vond er een geboorte-explosie plaats van ‘huevo frito’-kwallen. Ze variëren in grootte van één millimeter bij de geboorte tot maximaal ongeveer 30 centimeter na één tot anderhalve maand wanneer ze seksueel volwassen zijn. Ze leven meestal twee tot zes maanden, waardoor ze tijdens het zomerseizoen, wanneer het toerisme op de Spaanse kusten op zijn hoogtepunt is, vaker voorkomen.

Een explosieve geboortepiek in de Mar Menor

Het rapport waarschuwt voor de intense geboortepiek van deze kwallen in de Mar Menor. Miljoenen exemplaren van de spiegeleikwal zijn hier in de vroege levensfasen, bekend als éfiras en metaéfiras. Het rapport legt uit dat, net als vorig jaar, het verschijnsel “zeer langdurig” is en dat “deze dagen de sterkste geboortepiek” plaatsvindt. In het rapport wordt de vraag gesteld wanneer het proces van voortplanting van de kwallen zal eindigen en daarmee hun geboorte. Onderzoekers volgen ook de evolutie van de reeds aanwezige exemplaren nauwlettend, aangezien de “niveaus van zoöplankton zeer laag zijn”. Dat zou kunnen leiden tot de dood van een groot deel van de populatie of juist een zeer trage groei, wat hun levenscyclus zou verlengen, zoals vorig jaar het geval was.

De volgende bemonstering zal de continuïteit van de voortplanting van de spiegeleikwallen in de tijd evalueren. Al zal het “grote aantal kwallen de bemonstering wel bemoeilijken omdat ze het net van de sleepnetvanger verstoppen”, concludeert het rapport.

Na de regenbuien

Het veldwerk in de Mar Menor werd uitgevoerd op donderdag 13 mei, een dag na de binnenkomst van 100 miljoen liter water in de lagune door de “overvloedige regenval van de vorige dag. Hoewel de regenval de conclusies van het veldwerk niet heeft gewijzigd, werd er ook een, zij het geringere, geboorte van andere kwallen zoals de P. puntata (de Australische gevlekte kwal) en vooral de R. pulmo (zeewalnoot) gedetecteerd. “Het is waarschijnlijk dat, net als vorig jaar, de populaties van deze twee soorten kwallen worden overschaduwd door de hoge concentraties van spiegeleikwal. Toch werden ook veel éfira’s van de zeewalnoot gedetecteerd.  Bovendien concludeert het rapport een grote aanwezigheid van grote, geïsoleerde volwassen exemplaren van zeewalnoten in de hele Mar Menor.

Wat zijn spiegeleikwallen?

De spiegeleikwallen danken hun naam aan hun uiterlijk. Ze zijn geel van kleur met een oranje uitstulping in het midden, wat doet denken aan een spiegelei. Ze kunnen tot 30 centimeter groot worden en hebben een levensduur van twee tot zes maanden. De toename van hun aanwezigheid wordt toegeschreven aan menselijke activiteiten, klimaatverandering en meteorologische omstandigheden.

Wat te doen bij een kwallenbeet

Hoewel de steek van een spiegeleikwal vervelend en irriterend kan zijn, is deze niet giftig. Wel kan deze een branderig gevoel op de huid kan veroorzaken. De aanbevelingen zijn als volgt:

  • Spoel de aangedane plek met zeewater, niet met zoet water.
  • Wrijf de steek in met ui, azijn, water met zuiveringszout of zelfs urine om de pijn te verlichten.
  • Behandel de plek daarna twee tot drie keer per dag gedurende drie dagen met alcohol.

Wat is Mar Menor?

Mar Menor is Europa’s grootste kustlagune met zou water. Deze binnenzee bevindt zich aan de zuidoostelijke kust van Spanje, grenzend aan de Middellandse Zee. Ooit was Mar Menor bekend als ‘de kristalzee vanwege zijn heldere water. Nu wordt de lagune helaas vaker ‘groene soep’ genoemd. Het water is vanwege ernstige vervuiling door pesticiden en rioolwater troebel. Dat vervuilde water  komt van de nabijgelegen Campo de Cartagena, het grootste landbouwgebied in de regio. De vervuiling heeft geleid tot grootschalige vissterfte en ecologische instortingen. Hoewel er enige verbetering is geweest, is drastische actie wel nodig om de schade te herstellen. Het toerisme in de regio is voor een groot deel afhankelijk van Mar Menor,. De grote bezoekersaantallen en de intensieve landbouw oefenen echter een te grote druk uit op het kwetsbare ecosysteem.

Lees ook: Zorgeloos zwemmen in Spanje zonder kwallen? Doe de check

Dit vind je misschien ook leuk