Mogelijk torenhoge boetes voor prostitutieklanten in de regio Valencia

door admin
Mogelijk torenhoge boetes voor prostitutieklanten in de regio Valencia

Justitie stelt namelijk boetes voor tot 3.000 euro voor klanten van prostituees. Dat en meer staat in een verordening die donderdag in Mislata werd gepresenteerd door afgevaardigde Gabriela Bravo samen met de Valenciaanse Federatie van Gemeenten en Provincies en de gemeenteraad van Mislata. De presentatie werd bijgewoond door raadsleden en burgemeesters van tientallen Valenciaanse gemeenten. 

Geprostitueerde vrouwen zijn ‘slachtoffers van seksueel geweld’

Het document, dat door elke gemeenteraad moet worden goedgekeurd, bepaalt onder andere dat geprostitueerde vrouwen als slachtoffers van seksistisch geweld moeten worden beschouwd. De vrouwen zelf zullen nooit boetes kunnen krijgen. Wel lopen degenen die bemiddelen tussen klanten van prostitutie en prostituees, of de klanten zelf kans op een boete van 2.000 euro. Ook wie actief reclame maakt voor prostitutie, bijvoorbeeld door het uitdelen van brochures en de adverteerder zelf, krijgen een boete van 750 euro.

Als bij bovengenoemde vergrijpen minderjarigen betrokken zijn, worden ook zij beboet, al zullen wel hun ouders of voogden worden geïnformeerd. Daarnaast kunnen in deze gevallen de boetes worden vervangen door taakstraffen.

Ontoelaatbaar

“Een democratische samenleving kan onder geen enkele omstandigheid tolereren dat het lichaam van een vrouw wordt geobjectiveerd en gecommercialiseerd”, zei Bravo. Volgens berekeningen van haar ministerie zijn er in de Gemeenschap tussen de 10.000 en 13.000 geprostitueerde vrouwen, evenals 164 bordelen en bijna 52.000 internetadvertenties voor prostitutiediensten.

Bravo verwees ook naar geprostitueerde vrouwen van buitenlandse afkomst. “Als we ze beschouwen als slachtoffers van gendergeweld, hebben ze toegang tot rechten. Zij kunnen niet in een lagere rangorde worden geplaatst in vergelijking met andere slachtoffers”, legde Bravo uit.

De verordening voorziet in de totstandkoming van alomvattende gemeentelijke plannen met sociale, arbeids-, opleidings- en huisvestingsondersteunende acties.

Gemeentes moeten meewerken

“Als we willen dat ons beleid effectief is, is medewerking van de gemeentes essentieel. Zij zijn het immers die weten wat er in hun plaats speelt en welke instrumenten om zaken te handhaven, moeten worden verbeterd”, aldus de afgevaardigde.

Dit vind je misschien ook leuk