Nieuwe anti-kraakwet in Spanje biedt meer mogelijkheden om kraken tegen te gaan

door admin
kraken, krakers, anti-kraakwet

Het aantal aangiften tegen krakers is de laatste jaren flink toegenomen in Spanje. En het is moeilijk om krakers je huis uit te krijgen. Het Spaans Congres van Afgevaardigden begint met de behandeling van de door de Senaat voorgestelde anti-kraakwet. Hiermee kunnen krakers binnen 24 uur uitgezet worden. Ook kunnen  de daders worden veroordeeld tot maximaal drie jaar gevangenisstraf.

Het wetsvoorstel verscherpt het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om individuen, bedrijven en bewonersverenigingen meer instrumenten te geven om kraken tegen te gaan.

Een ander onderdeel van het voorstel is om krakers gelijk te stellen aan een georganiseerde groep onder twee voorwaarden. Allereerst als er twee of meer daders zijn. Vervolgens ook als er wordt opgeroepen tot teruggave van IBI en onroerendezaakbelasting aan de eigenaren van gekraakte woningen.

Strengere straffen bij kraken

Het wetsvoorstel stelt voor om het Wetboek van Strafrecht aan te scherpen om de gevangenisstraffen voor krakers te verhogen. In het geval dat de inbezitneming van de woning is uitgevoerd met geweld en intimidatie, zal de gevangenisstraf worden vastgesteld op één tot drie jaar. Nu is de huidige wettelijk een maximum van twee jaar.

In het geval van niet-gewelddadige bezetting kan de dader worden veroordeeld tot zes tot achttien maanden gevangenisstraf. De huidige straffen zijn drie tot zes maanden. Als de daders het eigendom vrijwillig teruggeven binnen 48 uur nadat ze hierom gevraagd zijn, wordt de straf verminderd tot een taakstraf van 31 dagen tot 90 dagen.

Nieuw is ook dat er gevangenisstraffen van drie maanden tot een jaar worden voorgesteld voor iedereen die de illegale bezetting bevordert. Daaronder vallen ook overheidsfunctionarissen. Bovendien kunnen zij negen tot vijftien jaar uit het openbaar ambt of hun functie worden ontzet.

Snelle vervolging bij kraken

Het wetsvoorstel omvat meer veranderingen. Bijvoorbeeld een wijziging van de wet op het strafprocesrecht. Zodat de misdrijven inbraak en huisvredebreuk in het wetboek van strafrecht worden opgenomen in het toepassingsgebied van versnelde processen.

Daarnaast is er een wijziging voorgesteld op de wet op de burgerlijke rechtsvordering. Daarmee kunnen bedrijven verzoeken om onmiddellijke teruggave van het bezit van hun eigendom. Voorwaarde is wel dat dat dit zonder hun toestemming is ontnomen. Tot nu toe mogen, volgens artikel 250 alleen particulieren dit doen. Bedrijven nog niet. Tot slot verdwijnt de mogelijkheid dat een volksjury zaken van inbraak kan beoordelen.

Bescherming

De verordening richt een deel van haar toelichting op het benadrukken van de schade die kraken toebrengt aan het samenleven in buurten. Vooral omdat het de onveiligheid in de gemeenschap veroorzaakt. Daarom geeft het wetsvoorstel de voorzitter van de gemeenschap de bevoegdheid om gedrag dat schadelijk is voor het eigendom of dat in strijd is met de statuten aan te klagen bij de autoriteiten. Daarnaast kan de voorzitter ook preventieve maatregelen k voorstellen aan de eigenaar. Zoals bijvoorbeeld het dichttimmeren van deuren en ramen. Tenslotte wordt Wet op horizontaal eigendom gewijzigd om de “onmiddellijke” uitzetting mogelijk te maken van een bewoner die zich bezighoudt met verboden activiteiten. 

Belastingen op eigendom

Verder is het de bedoeling dat de eigenaar van een gekraakt pand zijn belastingen terugkrijgt, zoals IBI of onroerendezaakbelasting. Dat gebeurt dan zodra het kraakpand officieel illegaal is verklaard. Ook moet het pand beschouwd blijven worden als de gewone verblijfplaats van de eigenaar. Zo verliest deze niet de belastingvoordelen bij verkoop van het pand of bij herinvestering in een ander pand.

Dit vind je misschien ook leuk