Regio Galicië voert vaccinatieplicht in

door admin
Regio Galicië voert vaccinatieplicht in

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de mate van overtreding in een aantal gevallen kan worden gekwalificeerd als ‘zwaar’. De regering onder leiding van Alberto Núñez Feijóo werkt al sinds november aan het wetsvoorstel dat nu dus door een meerderheid van het regioparlement is goedgekeurd en waarmee inwoners van Galicië verplicht worden zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. 41 stemmen van de regerende Partido Popular waren vóór, 32 stemmen van de PSOE en de Galicische nationalistische partij BNG waren tegen de vaccinatieplicht. 

Eerste regio met vaccinatieplicht

Hiermee opent de regio Galicië de wettelijke weg om de coronapandemie het hoofd te bieden middels een vaccinatieplicht. Ook het niet dragen van een mondkapje en het drinken van alcohol op straat wordt gezien als een overtreding van de wet en met een geldboete bestraft. Volgens het nieuwe wetsvoorstel is “ongerechtvaardigde weigering zich te onderwerpen aan preventieve maatregelen, bestaande uit vaccinatie die is voorgeschreven door gezondheidsautoriteiten” een lichte overtreding van de wet. 

Maximale geldboete van 60 duizend euro

Althans, dat zal in de meeste gevallen zo zijn. In een aantal gevallen wordt de overtreding zwaarder bestraft, bijvoorbeeld als vaccinatie wordt geweigerd door personen die daarmee ‘een groot risico voor de volksgezondheid vormen’. In dat geval kan de geldboete oplopen tot een bedrag van tussen de 3.001 en 60.000 euro. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om te bepalen wanneer dat wel of niet het geval is. Een zorgmedewerker die zijn quarantaine negeert loopt het risico bestraft te worden wegens een ‘zeer zware overtreding’; voor vaccinatieweigering is het risico voor de volksgezondheid minder eenduidig te definiëren. In dat opzicht heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid dan ook bezwaren geuit tegen verplichte deelname aan de vaccinatiecampagne. 

Hoe dan ook is een meerderheid van de Galicische deelregering voor een vaccinatieplicht, wat betekent dat de maatregel na publicatie in het officiële staatsblad van de regio binnen 24 uur in werking zal treden. 

Dit vind je misschien ook leuk