Situatie in Zuid-Spaans natuurpark Doñana is dramatisch volgens SEO Birdlife

door admin
Situatie in Zuid-Spaans natuurpark Doñana is dramatisch volgens SEO Birdlife

De organisatie heeft er bij de overheden en de productiesectoren van dit wetland op aangedrongen ‘gezamenlijk, uitvoerig en met spoed’ op te treden.

SEO BirdLife waarschuwt voor het risico van ‘instorting’ en de ‘dramatische situatie’ van Doñana als gevolg van slecht beheer. Menselijk handelen heeft een negatief effect op de vogels van Doñana, die een sleutelrol spelen in het natuurlijk herstel. Enkele van de oorzaken zijn onder meer vervuiling, verandering van habitat en klimaatverandering met bijbehorende periodes van lange droogte. Overexploitatie van de hulpbronnen en watervervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van deze grote lagunes die langzaam maar zeker opdrogen.

Flamingo en witkopeend

De ngo Birdlife baseert haar verklaring op een rapport, dat donderdag ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Wetlands openbaar is gemaakt. In totaal 22 zijn broedende soorten geanalyseerd, waarvan er slechts twee tussen 2004 en 2022 een positieve broedtrend vertonen: de flamingo en de witkopeend.

50 soorten watervogels

In een verklaring wees SEO Birdlife erop dat wanneer de moerassen van het Doñana Nationaal Park hun optimale overstromingsniveau bereiken, ongeveer 50 soorten watervogels zich kunnen voortplanten. Sommige daarvan zijn ‘enorm bedreigd’, zoals de gemarmerde wintertaling en de meerkoet, twee soorten die zich in een kritieke situatie bevinden. De lagunes zijn nodig voor de vorming van kolonies van duizenden reigers, ooievaars, waterhoentjes, lepelaars en flamingo, net als die van de voor de wetlands karakteristieke roofvogels zoals de bruine kiekendief. 

Historische reeks

Uit de historische reeks over de ontwikkeling van de vogelpopulaties tussen 2004 en 2022, samengesteld door onderzoekers van het Biologisch Station van Doñana (CSIC), blijkt dat de meeste broedende watervogels zich in een zorgwekkende situatie bevinden, zoals de visdief, de bruine tafeleend, de gemarmerde wintertaling, de bruine kiekendief en de zwartbuikzandloper. 

Oorzaken van de achteruitgang

Vervuiling, habitatverandering als gevolg van de ongereguleerde groei van de geïrrigeerde landbouw en slecht beheer van de extensieve veeteelt, illegale jacht, het effect van nestroving, voornamelijk door wilde zwijnen, maar ook door vossen, honden en ratten, en natuurlijk de klimaatverandering, zijn enkele van de bedreigingen die deze terugval in reproductie verklaren, aldus de organisatie.

Verschillende oorzaken

‘De stille lente – met weinig broedactiviteit – die we in Doñana meemaken, is het gevolg van een reeks problemen van verschillende aard en omvang. Van de ernstige en omvangrijke problemen die voortvloeien uit het waterbeheer in het gebied, tot zaken die veel eenvoudiger op te lossen zijn, zoals het openbare gebruik van bepaalde gebieden, veranderingen in het beheer van soorten, overeenkomsten met landeigenaren en veebeheer op basis van ecologische criteria’, verklaarde het hoofd van het technisch bureau van SEO/BirdLife Doñana, Carlos Dávila.

Volgens hem ‘is het duidelijk dat, om het volume van de moerassen dit voorjaar en in de komende lentes te vergroten, dit geheel van problemen op een gecoördineerde en alomvattende manier moet worden aangepakt, met de hulp van alle overheden, de productiesectoren en met de meer dan noodzakelijke deelname van de plaatselijke gemeenschappen die in, voor en van Doñana leven’.

De uitvoerend directeur van SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, gelooft dat ‘zoals in de meeste milieukwesties, wat er met Doñana en met alle wetlands in Spanje gebeurt, kan worden opgelost met de wil en de instemming van alle partijen’. 

Dit vind je misschien ook leuk