Spanje loopt binnen EU ver achter op gebied van circulaire economie

door admin
circulaire economie, circulariteit, afval

Spanje schiet zwaar tekort in de ontwikkeling naar een circulaire economie, blijkt uit een rapport van de BBVA Foundation en het Valenciaanse Instituut voor Economisch Onderzoek (Ivie). Daarin staat de waarschuwing dat de mate van circulariteit heel laag is in Spanje, maar ook dat Spanje binnen de EU hekkensluiter is als het gaat om innovatie op dit gebied.

Binnen de EU-27 staat Spanje onderaan, met gemiddeld 0,4 octrooien per duizend inwoners in het afgelopen decennium. En dit ondanks het feit dat het van cruciaal belang is om de huidige milieu-uitdagingen aan te pakken en de externe afhankelijkheid op het gebied van grondstoffen te verminderen.

Leider afvalproductie

Spanje is in iets meer dan 20 jaar tijd uitgegroeid van de leider op het gebied van afvalproductie in de Europese Unie (EU). Het is het land dat in 2021 het minste afval per inwoner genereerde. Toch “is er nog een lange weg te gaan in de ontwikkeling van de circulaire economie”, aangezien de recyclingpercentages erg laag zijn. Slechts 48% van het totale afval wordt teruggewonnen, wat 10 procent lager is dan het EU-27-gemiddelde (58%).

Circulariteit

Dit resulteert in “een zeer bescheiden circulair gebruik van materialen”, aldus het document, opgesteld met gegevens van Eurostat. Tussen 2010 en 2022 is dit zelfs verslechterd, met een daling van 3,3%, van 10,4 naar 7,1%. Om het potentieel van de circulaire economie te benutten, zijn meer investeringen nodig in onderzoek, ontwikkeling, ecologisch ontwerp en eco-innovatie en de samenwerking van alle publieke en private actoren. Maar ook in de gebruikers, die zich moeten inzetten voor dit model. Alleen dan kan Spanje de manier waarop het land hulpbronnen produceert, consumeert en beheert veranderen.

Circulaire economie versus traditionele economie

In tegenstelling tot het traditionele lineaire model (extraheren, produceren, gebruiken en verwijderen), bevordert de circulaire economie hergebruik, reparatie, recycling en afvalvermindering. Dus in plaats van producten aan het einde van hun levensduur als afval te beschouwen, zoekt men naar manieren om deze materialen opnieuw in de productieketen te brengen.

In die zin wordt de circulaire economie als “cruciaal” beschouwd om milieu-uitdagingen aan te pakken, de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen en externe leveranciers van grondstoffen te verminderen en innovatie te bevorderen.

Actieplan EU

Daarom heeft de EU ambitieuze doelstellingen vastgesteld in het actieplan voor de circulaire economie. Wat een van de pijlers van de Europese Green Deal is. Dit plan heeft als doel om de hulpbronnenefficiëntie te verhogen. Een  productontwerp dat duurzaamheid en eenvoudige reparatie bevordert kan hierbij helpen. Maar ook de bevordering van hergebruik en recycling, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van afval.

De EC controleert naleving op vijf gebieden. Dat zijn allereerst productie en consumptie; afvalverwerking en secundaire grondstoffen. Maar daarnaast ook concurrentievermogen en innovatie en mondiale duurzaamheid en veerkracht.

Afval per hoofd van de bevolking

Tussen 2004 en 2020 is in Spanje het afval per hoofd van de bevolking met 40% gedaald. Dat kwam voornamelijk door de daling van chemisch afval (68%), hout (69%), textiel (50%) en kunststoffen (50%).

Stedelijk afval maakt 20% uit van het totaal. Daarmee is Spanje, een van de landen die de meeste kilo’s afval per hoofd van de bevolking verminderde. De daling bedraagt sinds het begin van de eeuw zo’n 32,5%.

Hierdoor is Spanje uitgegroeid van het land dat in 2000 het meeste stedelijk afval per hoofd van de bevolking produceerde (653 kilo/jaar) tot het land dat in 2021 het minst produceerde (472 kg/jaar). Bijna 200 kilo minder in iets meer dan 20 jaar.

Deze goede resultaten worden echter niet herhaald in andere soorten afval, zoals elektronisch afval. Dat is tussen 2009 en 2018 meer dan verdubbeld. Afval van verpakkingen groeide sinds het begin van de eeuw met 12%. Ook in de andere EU-landen is dit soort afval toegenomen. Een verklaring hiervoor is de digitalisering en de online handel.

Laagste recyclingpercentage

Spanje staat onderaan wat betreft het recyclingpercentage van stedelijk afval. Met slechts 36,7 %. staat Spanje 12 % onder het EU-27-gemiddelde (48,7 %). Het is ver uit de buurt van vergelijkbare landen zoals Duitsland (67,8 %), Nederland (57,8 %), Italië (51,9 %) of Frankrijk (43,8 %). Maar ook het recyclingpercentage van al het afval ligt lager in Spanje. Dat bedraagt 48%, vergeleken met 58% in de EU-27. In Spanje zijn activiteiten op het gebied van recycling en terugwinning van materialen goed voor 1,9% van het bbp. Binnen de EU is dat gemiddelde 2,1%.

Dit vind je misschien ook leuk: Benidorm is de derde stad wereldwijd met efficiënt waterbeheer 

Dit vind je misschien ook leuk