Vier op de vijf patiënten tevreden over eerstelijnszorg in Spanje

door admin
wachtlijsten, consulten operaties eerstelijnszorg

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid heeft de resultaten van de Gezondheidsbarometer 2023 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat 81,4% van de ondervraagde patiënten tevreden over de eerstelijnszorg. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2022 (79,7%).

Afspraken in de eerstelijnszorg zijn beoordeeld met een 6,37. De slechtst gewaarde dienst, met een 6,04, is het consult bij de specialist. Spoedeisende hulp in ziekenhuizen scoort een 6,23 en spoedeisende hulp in eerstelijnszorgcentra 6.35. Uit de gezondheidsbarometer blijkt verder dat 112 en 061 de meest gewaardeerde dienst zijn met een score van 7,42. Het cijfer voor opnames in openbare ziekenhuizen is een 7,23.

Eerstelijnszorg scoort voldoende ondanks overbelasting

De eerstelijnszorg in Spanje heeft het zwaar door een tekort aan middelen en de lange wachtlijsten. Toch krijgen de afspraken bij de huisarts een 6,37.

Aan de vooravond van de Interterritoriale Raad van het Nationale Gezondheidssysteem die vergadert over de verzadiging van de eerstelijnszorg, blijkt uit de barometer tevredenheid over de werking van het openbare systeem. De algemene score die men geeft is een 6,27 en die ongeveer gelijk aan vorig jaar (6,26). Het aantal ondervraagden dat vindt dat het systeem niet goed functioneert en ingrijpende veranderingen nodig heeft, blijft stabiel. In 2023 was dit 14,3%, tegen 14,5% in 2022.

Wachttijden centra voor eerstelijnszorg

Uit de Gezondheidsbarometer blijkt dat 78,6% van de Spaanse bevolking  het afgelopen jaar naar een eerstelijnszorgcentrum is gegaan. Daarvan heeft  69,8% meer dan een dag moeten wachten vanaf het moment dat ze de afspraak maakten tot het consult. De gemiddelde wachttijd bedroeg zelfs 9,12 dagen, Dit is een stijging ten opzichte van 8,8 dagen in 2022.

Wachtlijsten ziekenhuizen

43,5% van de ondervraagden denkt dat het probleem van de wachtlijsten in ziekenhuizen nog even groot is als vorig jaar. 33,9% denkt dat het de afgelopen 12 maanden is verslechterd. Maar 11,3% denkt dat het probleem minder is geworden.

Uit de gegevens blijkt dat 38.2% van de mensen die vanuit de eerstelijnszorg zijn doorverwezen, meer dan drie maanden moest wachten op een afspraak bij een specialist Dat is ongeveer hetzelfde als in 2022.

Type eerstelijnszorg

78,6% heeft ‘face-to-face’ zorg ontvangen, Dat is meer dan de 66,9% in 2022. Het telefonische consulten is fors gedaald, van 31,3% naar 19,9..Slechts 21,1% van de patiënten kon op dezelfde of volgende dag terecht voor een afspraak.

Bezoek aan specialist

Aan de andere kant gaf 47,8% van de ondervraagden aan in de afgelopen 12 maanden een specialist uit de publieke gezondheidszorg te hebben geraadpleegd. 82,8% waardeerde de ontvangen zorg positief. In totaal heeft 42,3% deze consultaties bijgewoond op advies van de huisarts en 55,4% op afspraak van de gespecialiseerde arts na een eerder consult.

Spaans gezondheidzorgsysteem

Over het algemeen is 56,7% van de bevolking van mening dat het Spaanse gezondheidszorgsysteem redelijk goed of goed werkt. Wel zijn er veranderingen nodig, vindt men. Na de duidelijke daling van deze perceptie tussen 2019 (71,4%) en 2022 (57,1%), is dit percentage nu redelijk stabiel.

Dit vind je misschien ook leuk