Vox wil eisen voor verkrijgen Spaanse nationaliteit verzwaren

door admin
Vox wil eisen voor verkrijgen Spaanse nationaliteit verzwaren

Het controversiële initiatief dat wordt verdedigd door afgevaardigde Francisco Contreras wordt door het parlement bijna unaniem afgewezen omdat het “racistisch” zou zijn. Volgens de VOX-gedeputeerde voor Sevilla en woordvoerder van de Commissie voor Demografische Uitdaging, hadden tweede generatie migranten die deel uitmaken van de ‘Latijnse bendes’ niet eens “een Spaans identiteitsbewijs” moeten krijgen. “We willen niet dat criminelen de Spaanse nationaliteit kunnen verkrijgen”, benadrukte Contreras. Hiermee verwees hij naar de recente gewelddadige gebeurtenissen in Madrid. Alleen wie bereid is om de Spaanse cultuur en geschiedenis te omarmen, verdient in de ogen van de Vox-afgevaardigde de Spaanse nationaliteit.

Spaans Congres tegen voorstel over nationaliteit

Het Congres van Afgevaardigden sloot direct de gelederen tegen het wetsvoorstel van Vox om de vereisten voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit aan te scherpen. Alleen Foro de Asturias steunde het initiatief, dat tot doel heeft “een einde te maken aan frauduleuze praktijken” bij het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit. De toekenning ervan door procedures “die op geen enkele manier een voldoende mate van integratie in de Spaanse natie bewijzen” dienen volgens hen ook beperkt te worden. 

Periode van legaal verblijf naar 15 jaar

Met de hervorming van de wet stelt Vox voor om de periode van legaal verblijf in Spanje voor het verkrijgen van de nationaliteit van 10 naar 15 jaar te verlengen. Ook moet de periode van een jaar van verblijf worden verlengd in gevallen zoals wanneer een buitenlander trouwt met en Spaans staatsburger.

Nieuwe eisen voor verkrijgen nationaliteit

Voorts wil de partij nieuwe eisen stellen om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen. Hieronder moeten mensen een officieel taalcertificaat hebben. Dit moet bewijzen dat ze over voldoende kennis en beheersing van het Spaans beschikken. Daarbij moeten ze slagen voor een schriftelijke test van “constitutionele, historische en culturele” kennis van Spanje. Eveneens moeten ze een openbaar document van het land van herkomst kunnen overleggen, waaruit het verlies van de vorige nationaliteit blijkt.

Aanscherping oorzaken van verlies nationaliteit

De hervorming overweegt bovendien de oorzaken van het verlies van nationaliteit aan te scherpen. Degenen die in een onherroepelijk vonnis zijn veroordeeld wegens het plegen van “misdrijven tegen de Grondwet, tegen de openbare orde, tegen verraad en tegen de vrede of de onafhankelijkheid van de staat” zouden hun nationaliteit moeten verliezen. 

Reacties van tegenstanders van het voorstel

De woordvoerders van alle parlementaire fracties – behalve de Foro Asturias – verwierpen het Vox-voorstel. Iedereen, behalve de PP, definieerde het initiatief als ‘xenofoob’, ‘racistisch’ en met als enig doel immigranten ’te criminaliseren’.

De parlementaire woordvoerders kondigden ook aan dat ze tegen een ander Vox-initiatief zullen stemmen. De extreemrechtse partij stelt met dit initatief voor om de inreisvisa voor Europa op te schorten voor alle burgers van Marokko, Algerije, Tunesië en Mauritanië, zolang deze landen niet al hun door Spanje teruggestuurde onderdanen terugnemen.

Dit vind je misschien ook leuk