Aantal Iberische lynxen in Spanje stijgt naar recordhoogte

door admin
Aantal Iberische lynxen in Spanje stijgt naar recordhoogte

Het betekent een groei van 23% ten opzichte van de laatste telling van 2020. Toen werden er 1.111 exemplaren geregistreerd. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de lynxenwerkgroep, die wordt gecoördineerd vanuit het Spaanse ministerie voor Ecologische Transitie en Demografische Problematiek (MITECO). Het aantal van 1.365 omvat alle volwassen en jongvolwassen dieren en de welpen die in 2021 werden geboren.

Iberische lynx nog steeds met uitsterven bedreigd

Hoewel het meest kritieke moment voor de populatie voorbij lijkt, wordt de Iberische lynx volgens de Spaanse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten nog steeds beschouwd als een “met uitsterven bedreigde” diersoort. Twintig jaar geleden lag het aantal getelde exemplaren nog onder de 100.

Van de 13 geregistreerde populaties op het Iberisch Schiereiland bevinden zich er 12 in Spanje, met in totaal 1.156 exemplaren. Van die 12 Spaanse populaties, bevinden zich er vijf in Andalusië, drie in Castilië-La Mancha en vier in Extremadura. De grootste groei van 43% in één jaar heeft zich voorgedaan in Castilië-La Mancha.

Alle gebruikte kengetallen vertonen een “netto positieve” tendens sinds er in 2002 actieve programma’s zijn gestart om de lynx te beschermen. Hieronder bijvoorbeeld het totale aantal lynxen, het aantal vruchtbare vrouwtjes en het aantal geboren welpje. In 2021 zijn 500 welpjes geboren uit 277 vruchtbare vrouwtjes. De algehele productiviteit –  het gemiddeld aantal geboren welpjes per vruchtbaar vrouwtje –  lag op 1,8 in Spanje en 2,3 in Portugal.

Stijgende lijn

De genoemde ontwikkelingen laten zien dat de lynxenpopulatie weer een stijgende lijn vertoont. Volgens het ministerie tonen de cijfers echter ook aan dat het nodig is om waakzaam te blijven. Dee beschermingsprogramma’s moeten voortgezet worden. Bovendien moeten er maatregelen genomen worden  om de lynxenpopulatie in beide landen te versterken. Volgens het ministerie is de diersoort “nog steeds met uitsterven bedreigd volgens de criteria van de Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten.”

De deelnemende partijen in de lynxenwerkgroep hebben volgens het ministerie in de afgelopen twintig jaar “voortdurende inzet gepleegd om deze diersoort te behouden, wat van essentieel belang was om dit resultaat te behalen.” Het gaat hier om MITECO in Spanje en het Portugese Instituut voor Natuur- en Bosbescherming en de regionale regeringen van Andalusië, Castilië-La Mancha en Extremadura.

Het ministerie wijst ook op de “minstens zo belangrijke” bijdrage van niet-gouvernementele organisaties als het Wereldnatuurfonds en CBD Habitat. Daarnaast heeft “de Europese financiering van verschillende projecten voor een belangrijk deel bijgedragen aan het succes.”

WNF: Groei lynxenpopulatie “zeer positief”

Ook het WNF beschouwt de groei van de lynxenpopulatie met meer dan 20% als “zeer positief”. De organisatie wijst er ook op dat dit het derde opeenvolgende jaar is dat de populatie is gestegen, maar benadrukt dat de diersoort nog steeds bedreigd is.

Ramón Perez de Ayala is binnen de WNF in Spanje verantwoordelijk voor projecten binnen het programma voor bedreigde diersoorten. Volgens hem is de Iberische lynx “ondanks dit goede resultaat nog steeds een bedreigde diersoort. Het aantal lynxen zal in 2040 nog drie keer zo groot moeten worden. Om dat te bereiken moeten we nog steeds hard werken om de belangrijkste bedreigingen weg te nemen: aanrijdingen door het verkeer en illegale jacht. Het is bijna niet te geloven maar er sterven nog steeds lynxen omdat mensen op ze schieten, illegaal gif gebruiken of een val zetten. Dat zorgt elk jaar voor een onherstelbaar verlies aan lynxen. Het is ook verboden volgens het Spaanse wetboek van strafrecht.”

Dit vind je misschien ook leuk