Dieselprijs in Spanje vestigt nieuw record, benzine iets goedkoper

door admin
Dieselprijs in Spanje vestigt nieuw record, benzine iets goedkoper

De gemiddelde prijs van een liter benzine bedroeg deze week 2,128 euro, na een daling met 0,6% ten opzichte van zeven dagen geleden, volgens gegevens van het Oliebulletin van de Europese Unie. Deze gemiddelde prijs is inclusief belastingen, maar laat de korting van ten minste 20 cent per liter die op 1 april van kracht werd, buiten beschouwing. Soms zijn de kortingen hoger, afhankelijk van de oliemaatschappij en promoties voor trouwe klanten. 

Rekening houdend met deze subsidie zou de prijs per liter benzine 11 cent duurder zijn dan in de laatste week van maart (1,818 euro), voordat de korting werd ingevoerd. De stijging van de benzineprijs heeft de steun volledig tenietgedaan.

In het geval van diesel is de gemiddelde literprijs de afgelopen week met 1,15% gestegen, om voor de derde achtereenvolgende week de grens van twee euro te overschrijden en uit te komen op 2,1 euro per liter, waarmee een nieuw record wordt gevestigd. Met de korting van 20 cent per liter zou het bedrag dus ongeveer zes cent hoger liggen dan de eind maart vastgestelde prijs (1,837 euro per liter).  In vergelijking met dezelfde week een jaar geleden is de gemiddelde prijs van een liter benzine met 53,86% gestegen, terwijl diesel 68,54% duurder is geworden, waarbij evenwel geen rekening is gehouden met de thans geldende korting. 

Flinke prijsstijging sinds de invasie van Oekraïne

Intussen zijn de prijzen van beide brandstoffen, sinds de invasie van Oekraïne door Rusland eind februari, met 32 tot 40% gestegen. Benzine steeg met 32,33% in prijs, diesel met 40,37%. Op donderdag noteerde Brent ruwe olie, de Europese benchmark, bijna 116 dollar per vat, terwijl Amerikaanse Texas ruwe olie werd verhandeld tegen ongeveer 110 dollar. 

De prijs van brandstof hangt af van meer factoren, zoals de specifieke prijs (onafhankelijk van die van aardolie), de ontwikkeling van de ruwe aardolie, de belastingen, de kosten van grondstoffen en logistiek en de brutomarges. Veranderingen in de prijzen van ruwe olie worden dus niet rechtstreeks doorberekend in de benzineprijzen, maar volgen met een vertraging. 

Boven Europees gemiddelde

Met deze prijzen van 95 loodvrije benzine blijft Spanje boven het gemiddelde van de Europese Unie, met 2,016 euro per liter, en ook boven dat van de eurozone, met een gemiddelde prijs van 2,071 euro. Ook voor diesel ligt de prijs in Spanje hoger dan het EU-gemiddelde van 2,036 euro, en dat van de eurozone, met een prijs van 2,087 euro. Dat de prijs lager ligt dan in de buurlanden is toe te schrijven aan het feit dat Spanje, ondanks de btw, hogere belastingen en heffingen op biodiesel, over het geheel genomen nog steeds een lagere belastingdruk heeft dan het EU-gemiddelde. 

Dit vind je misschien ook leuk