Is het kraanwater in Spanje veilig om te drinken?

door admin
Is het kraanwater in Spanje veilig om te drinken?

En dat is ongewenst in een tijd waarin we ons steeds meer inspanningen moeten getroosten om het milieu in bescherming te nemen en de platic soep in onze oceanen te reduceren. Bovendien is het leidingwater in Spanje gewoon drinkbaar. Het gaat na zuivering door diverse kwaliteitscontroles. 

Bekijk ook: Spaanse horeca is verplicht klanten van gratis kraanwater te voorzien

Volgens de laatste gegevens hierover uit 2020 van het ministerie van Volksgezondheid is 98,5% van het kraanwater in Spanje geschikt voor consumptie. Het voldoet aan alle kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld door de Europese Unie. Let wel, we hebben het hier over leidingwater. Water dat in de bebouwde kommen van dorpen en steden uit de kranen stroomt.

In tegenstelling tot dit leidingwater zijn in veel – vaak landelijke – gebieden woningen of vakantiehuizen niet aangesloten op leidingwater. Het water uit kranen daar komt uit putten of andere bronnen. Dat water is afhankelijk van het gebied, de diepte van de put of de kwaliteit van de bron etc. veelal niet direct drinkbaar. In dit artikel hebben we het uitsluitend over het leidingwater in Spanje.

Gebrek aan vertrouwen in leidingwater

 Kwaanwater voldeed niet altijd aan de EU-normen en kwaliteitseisen. Daarom en vanwege het niet-drinkbare water in landelijike gebieden heerst er zoveel wantrouwen en zijn veel Spanjaarden in de loop der jaren overgestapt op flessenwater. Ook zijn er mythes ontstaan over leidingwater en de mogelijke gezondheidsproblemen die het drinken ervan oplevert. Dan is er nog het argument ‘smaak’. Leidingwater smaakt in Spanje .- afhankelijk van waar je bent – vaak (licht) naar chloor. Dan is het water uit flessen lekkerder. 

Kraanwater in Spanje

Voordat Spanje in 1986 tot de EU toetrad, waren de investeringen in openbare waterinfrastructuur beperkt. Sommige steden, zoals Madrid, hadden kraanwater van goede kwaliteit. Andere hadden juist geen uitgebreide controle- en zuiveringssystemen. Om deze reden raden nog steeds veel mensen in kustgebieden zoals Barcelona, Valencia, Alicante, Malaga of Cadiz kraanwater ten onrechte af. 

Bekijk ook: Waterverontreiniging in Spanje in 4 jaar tijd met 50 procent toegenomen

Een andere reden is dat toeristen die in de jaren ’60, ’70 en ’80 Spanje bezochten vanwege de slechte smaak ervan geen kraanwater dronken. Naarmate de koopkracht van de Spanjaarden toenam, gingen zij in navolging van wat ze bij toeristen zagen ook over flessenwater.

Betere afvalwaterfiltratie dankzij EU-fondsen

Na toetreding tot de EU ontving Spanje tussen 1986 en 2008 21 miljard euro aan Europese fondsen om een hydraulische infrastructuur aan te leggen of deze, daar waar die al aanwezig was, te verbeteren. Dat heeft ertoe geleid dat de Spaanse afvalwaterfiltratie- en beheersystemen tot de meest geavanceerde ter wereld horen. 

Check de kwaliteit van het leidingwater in jouw regio

 Alle waterbedrijven in de EU zijn verplicht openbare informatie over de waterkwaliteit te verstrekken. Elke lokale leverancier moet elke 6 maanden gecertificeerde laboratoriumtests rapporteren. Dat resulteert in meer dan 40 miljoen rapporten per jaar. Om te zien waar het water in jouw gemeente vandaan komt, wanneer de laatste test was en de resultaten van de uitgevoerde tests, kun je het Nationaal Informatiesysteem voor Drinkwater van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Diensten en Gelijkheid (SINAC) raadplegen. Via deze link is meer te lezen over de kwaliteit van kraanwater in Madrid, Barcelona, Malaga, Valencia, Alicante, Canarische Eilanden, Mallorca en Menorca, Ibiza.

Bekijk ook: Spanje opnieuw door EU op vingers getikt wegens gebrek aan waterzuivering

Waarom smaakt water zo veel naar chloor?Voor schoon en veilig drinkwater wordt meestal vrij chloor of in sommige gevallen chlooramine aan het water toegevoegd. Chloor heeft geen invloed op je gezondheid, maar kan het water wel een slechte smaak en geur geven. De hoeveelheid toegevoegd chloor varieert aanzienlijk per regio en tijd van het jaar, evenals de waterbron, temperatuur en andere factoren. Daardoor varieert de smaak ook erg door het jaar heen. Om veiligheidsredenen wordt ook chloor aan de meeste flessenwater toegevoegd. U kunt het op de etiketten controleren

Beste kraanwater in Spanje

 Volgens het laatste rapport van de Organisatie van Consumenten en Gebruikers (OCU) van mei 2014 staan Burgos, San Sebastián en Las Palmas aan kop van de lijst van steden met het beste leidingwater. OCU onderzocht de kwaliteit van het water in 62 Spaanse gemeenten. Naast 50 provinciale hoofdsteden waren er steekproeven uit 12 middelgrote en kleine plaatsen, waar de distributie- en behandelingssystemen meestal precair zijn. 

  1. Burgos: weinig mineralen, geen kalk (zacht) en geen verontreinigingen van welke aard dan ook. Bovendien ligt de prijs onder het landelijk gemiddelde
  2. San Sebastián: heeft water met een zeer lichte mineralisatie. Een kleine aanwezigheid van koper werd aangetroffen afkomstig van waarschijnlijk de leidingen in het gebouw. Wat hygiëne- en contaminatieparameters betreft was het uitstekend. Bovendien is het water goedkoop. 
  3. Las Palmas: Het lijkt misschien verrassend dat het water van een stad op een eiland, waar de watervoorraden beperkt zijn, in de lijst van de drie beste is gekomen. Het water kan afkomstig zijn van een mengsel van oorsprong (ontziltingsinstallatie, eigen putten, aquifers).

 

Slechtste kwaliteit van kraanwater in Spanje

 Hoewel de kwaliteit van het water dat in de overgrote meerderheid van de steden in Spanje uit de kranen komt zeer acceptabel is, zijn er ook verliezers. Dat zijn gemeenten waar het water een hoog gehalte aan schadelijke stoffen bevat die de gezondheid van de consumenten kunnen aantasten. Toch zijn die tekortkomingen niet zo ernstig dat het water als niet-drinkbaar kan worden beschouwd.

  1. Ciudad Real: Hier werd een te hoog gehalte aan trihalomethanen gedetecteerd. Trihalomethanen zijn stoffen die ontstaan ​​door de combinatie van chloor met de organische stof van water tijdens de zuivering van water. Het probleem is niet nieuw in deze stad, terwijl er geen rechtvaardiging is, aangezien trihalomethanen gemakkelijk te vermijden zijn door adequate filters in zuiveringsinstallaties te plaatsen of filtratie van organisch materiaal.
  2. Palma de Mallorca: Het water was erg hard en sterk gemineraliseerd, met een slechte smaak tot gevolg. Verontrustend was dat het teveel nitraten bevatte. Iets boven het niveau dat door de WHO wordt aanbevolen (25 mg/l). In de maag veranderen nitraten in nitrieten, wat bij kinderen ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken (metaglobinemie).
  3. Barcelona, ​​​​Huelva en Logroño: hoge aanwezigheid van aerobe micro-organismen. Die onthullen een slechte waterdesinifectie. Besmetting kan echter afkomstig zijn van de zuiveringsinstallatie of van elk punt langs de route, inclusief de leidingen in het huis.

 

We hebben op onze beurt meer dan 100 rapporten verzameld over de kwaliteit van Spaans kraanwater in elke regio. Vind hier uw stad/regio.

Waarom smaakt water in Spanje zo naar chloor?

Voor schoon en veilig drinkwater wordt meestal chloor aan het water toegevoegd. Chloor doodt bacteriën en maakt het water schoner. Het heeft geen invloed op je gezondheid, maar kan het water wel een slechte smaak en geur geven. De hoeveelheid toegevoegd chloor varieert aanzienlijk per regio en tijd van het jaar. Ook varieert het per waterbron, temperatuur en andere factoren. Daarom kan de smaak van kraanwater ook door het jaar heen erg variëren. Wat veel mensen niet weten is dat ook aan flessenwater vaak chloor wordt toegevoegd.

Wie regelt het drinkwater in Spanje?

In Spanje moet drinkwater, zowel uit de openbare voorziening als uit andere bronnen, voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de EU-richtlijn (98/83/CE) inzake drinkwater. Het is de plicht van de regering van elke EU-lidstaat om de vereisten van de richtlijn te vertalen in lokale wetgeving. Die moet op zijn minst voldoen aan de vereisten van de EU-wetgeving. 

Hoe test ik mijn waterkwaliteit?

Ondanks dat je water afkomstig is van het plaatselijke waterbedrijf, bestaat het risico dat het water op de route naar je kraan verontreinigd raakt. Dit kan komen door oude leidingen of lekkages. Daarom kun je het water dat uit je kraan komt, testen als je een probleem vermoedt. Je kunt hiertoe een rapport opvragen bij je waterleidingbedrijf. Ook kun je een lijst raadplegen van geaccrediteerde laboratoria die je water kunnen testen.e lijst met laboratoria raadplegen op de website van het ministerie.

Prijsverschillen tussen regio’s zijn groot

Eind 2020 publiceerden we een artikel over de prijsverschillen van kraanwater tussen de regio’s in Spanje. De consumentenorganisatie OCU vergeleek de jaarafrekening in 50 provinciehoofdsteden plus de steden Vigo, Gijón, Ceuta en Melilla. Bij een jaarverbruik van 175 m3 in een huishouden van 4 personen varieert het eindbedrag van 560 euro in Sevilla tot 157 euro in Palencia.

In Steden als Segovia, Cádiz, Palma, Alicante, Barcelona en Murcia is het water relatief duur met een jaarafrekening van 411 euro tot 552 euro. Hier betaal je voor een kubieke meter water tussen 2,3 euro en 3,2 euro. Dat betekent dat het water hier meer dan twee keer zo duur is als in bijvoorbeeld San Sebastián, Ávila, Lugo en León. Daar kost een kuub water ongeveer 1,10 euro.

In Guadalajara, Ourense en Palencia betaal je voor dezelfde hoeveelheid zelfs minder dan een euro. OCU geeft als verklaring voor de prijsverschillen dat waar de kosten voor zuivering en levering van leidingwater hoog zijn, de consument ook meer betaalt. Ook betaal je in sommige plaatsen wel voor een watermeter en in andere niet. 

Dit vind je misschien ook leuk