Nieuwe regels voor woningverhuur en toeristische appartementen in de maak

Verenigingen van Eigenaren mogen toeristische verhuur appartementen tegenhouden

door Judith Goeree
Huisvestingswet

Het Spaanse ministerie van Volkshuisvesting heeft concretere plannen gemaakt om huurprijzen voor seizoensgebonden woningverhuur aan banden te leggen. Ook wil het ministerie wijzigingen aanbrengen in de regelgeving om toeristische verhuur in appartementencomplexen te beteugelen.

De hoeveelheid huurcontracten van minder dan een jaar beslaat in Spanje momenteel een groot deel van de markt. Het zijn huurcontracten die, net als die voor toeristische verhuur, momenteel buiten de Huisvestingswet vallen. Volgens het ministerie geven de huidige regels veel druk op de markt en stijgen de huurprijzen, waardoor grote groepen van de bevolking zich geen eigen woning kunnen veroorloven. Om daar verandering in te brengen, wordt gekeken naar maatregelen om ´tijdelijke woningverhuur´ te reguleren.

Meer betaalbare woonruimte nodig

De overheid zoekt naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt wordt van de wet. Ook wil het huurders beter juridisch beter beschermen en moet er meer betaalbare woonruimte vrijkomen voor mensen die dat nodig hebben. De ruimte die verhuurders nu hebben om hoge huren te vragen voor tijdelijke contracten of toeristische verhuur lijken de markt negatief te beïnvloeden.

Om tijdelijke woninghuur te rechtvaardigen zullen in de nabije toekomst alle accommodaties moeten worden ingeschreven in een register. Woningen voor tijdelijke verhuur en toeristische accommodaties kunnen op die manier goed in kaart worden gebracht. Het vraagt inzet van alle lagen van de overheid, zowel landelijk, per autonome regio en van de gemeenten.

Register voor betere controle

De Spaanse minister van Volkshuisvesting roept op tot samenwerking tussen de verschillende administratieniveaus om “te werken aan waardig wonen tegen betaalbare prijzen”. “Er komt betere regelgeving, er moet bewijs van de tijdelijke aard van een verhuurde woning worden aangeleverd en er komt een register om te kunnen controleren, opsporen en bestraffen” voor degenen die de wet niet naleven.

Wat betreft seizoensgebonden huur, “is er dringend nieuwe regelgeving nodig. Ook moet er duidelijke uitleg komen over de concrete eisen die worden gesteld aan verhuurders.”

Buren moeten toeristische appartementen goedkeuren

De regelgeving voor de toeristische verhuur van woningen in bijvoorbeeld appartementencomplexen zal wijzigen. Verenigingen van Eigenaren krijgen meer zeggenschap en moeten straks waarschijnlijk uitdrukkelijk toestemming geven voor  toeristische verhuur in hun complex. De regels zullen daarom worden aangepast. Het geeft buurtbewoners meer zeggenschap over het wel of niet toestaan van ´economische activiteit´ in hun nabije omgeving. Voordat het zover is worden er gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen.

Het ministerie wil vooral dat er duidelijkheid komt voor alle partijen. Vooral op plekken waar toeristische woningverhuur botst met woonplezier voor vaste bewoners is het belangrijk dat duidelijk is welke eisen en regels er zijn voor iedereen en op welke manier huurders en verhuurders worden beschermd door de wet.

Spanje heeft tot 2026 voor invoer nieuw register woningverhuur

Het register laat nog even op zich wachten. De Europese Unie heeft Spanje tot 2026 de tijd gegeven. Hoe het register er precies uit zal zien is nog niet bekend. Het zal neerkomen op een registratie die duidelijk maakt voor welke soort verhuur een woning gebruikt mag worden, zodat het goed controleerbaar is.

Lees ook: Spectaculaire daling huurprijzen door nieuwe prijsindex in Spaanse woningwet

 

Dit vind je misschien ook leuk