Ook natuurpark Albufera is er slecht aan toe

door admin
Ook natuurpark Albufera is er slecht aan toe

Niet alleen de Mar Menor in Murcia verkeert in een zorgwekkende staat, ook voor het behoud van natuurpark Albufera ten zuiden van de stad Valencia zullen op korte termijn maatregelen getroffen moeten worden. Experts van de Polytechnische Universiteit Valencia zijn er duidelijk over: herstel van de watermassa en waterkwaliteit heeft de hoogste prioriteit.

Grotere watermassa creëren, vervuild sediment weghalen en zuurstof toevoegen

Zodra de waterkwaliteit is verbeterd, zal het volgens experts vanzelf ook beter gaan met de rest van het natuurpark. Om weer een gezonde leefomgeving voor de flora en fauna in het meer te creëren moet in de eerste plaats de watermassa toenemen. Omdat het meer te weinig water heeft, wordt het vervuilde sediment niet meer weggespoeld. Vervolgens moet het vervuilde sediment worden verwijderd en zuurstof aan het water worden toegevoegd.

Uit een rapport van het regioministerie van Milieu blijkt dat in de afgelopen twintig jaar de waterstand zelfs in de herfst, het seizoen waarin deze nog het hoogst is, veel te laag is. Hierdoor is er onvoldoende ruimte voor de vissen, stijgt de temperatuur van het water en sluit het vervuilde sediment de zandbodem van het meer volledig af. Door zuurstofgebrek in het water ontstaat grootschalige vissterfte. Daarbij zijn door het ontstane botulisme in de afgelopen zomer honderden watervogels gestorven.

Het is dus noodzakelijk om niet alleen de watermassa te vergroten, maar ook om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dat kan door te baggeren waardoor de diepte van het meer met twee tot tweeënhalve meter toeneemt en de oorspronkelijke zandbodem weer tevoorschijn komt.

Meer betrokkenheid overheid noodzakelijk

Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn volgens de experts meer financiële middelen en meer betrokkenheid van de overheid noodzakelijk. Zo is het overheidsplan voor gebruik en beheer van het natuurpark als sinds 2012 niet meer in gebruik. In dit plan is vastgelegd wat wel en wat niet is toegestaan in het park. Inmiddels is het natuurgebied omgeven door meerdere industrieterreinen waarvan de meeste hun afval in het natuurgebied lozen. De infrastructuur om de vervuiling van het park tegen te gaan, wordt niet door de overheid onderhouden. Zo werd 36 miljoen euro geïnvesteerd in regeninstallaties die de stroom van vervuild water naar het natuurgebied moesten voorkomen, maar sinds 2012 zijn deze installaties al niet meer in gebruik.

Dit vind je misschien ook leuk