Spaanse regering wil in 2024 tol invoeren op alle autowegen

door admin
Spaanse regering wil in 2024 tol invoeren op alle autowegen

De Spaanse regering wil automobilisten vanaf 2024 laten betalen op alle autowegen en snelwegen in Spanje. Deze maatregel lag al langer op tafel, maar is nu opgenomen in het corona-herstelplan dat de Spaanse regering in Brussel heeft ingediend.

Met de maatregel wil de regering het tekort dekken voor het onderhoud van het snelwegennet. ’Met een landelijk wegennet van meer dan 26.466 kilometer, waarvan 12.000 kilometer snelwegen, hebben we het meest uitgebreide wegennet van Europa. De onderhoudskosten nemen toe en die kunnen niet langer uit de begroting worden betaald’, staat in het plan. De maatregel is in eerste instantie alleen bedoeld voor auto(snel)wegen, maar de regering overweegt uitbreiding tot het hele wegennetwerk. De invoer van tol van gemiddeld 4 cent per kilometer betekent dat je voor een rit van 100 kilometer 4 euro moet betalen.

Duurzamer vervoer

Tegelijkertijd wil de regering bereiken dat mensen kiezen voor duurzamere vormen van vervoer. Vanaf 2024 gelden in het Spaanse vervoer twee regels: de vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt. In het corona-herstelplan is te lezen dat de regering een bewustwordingscampagne voorbereidt voor automobilisten en voor de transportsector over de noodzaak van de maatregel. Het duurt naar verwachting twee tot drie jaar om het wettelijk kader voor deze maatregel uit te werken en om de infrastructuur te bouwen.

Handtekeningenactie

Op internet is al een handtekeningenactie gestart tegen de maatregel. De initiatiefnemer meldt in de petitie dat het onderhoud van de wegen betaald moet worden van de wegenbelasting. Daarnaast geeft hij aan dat automobilisten de snelwegen zullen gaan mijden en via secundaire wegen gaan rijden. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid aangezien op die secundaire wegen 77 procent van alle verkeersongevallen plaatsvinden.

Dit vind je misschien ook leuk