Spaanse vrouwen werken gratis tot het einde van het jaar

door admin
Spaanse vrouwen werken gratis tot het einde van het jaar

De Spaanse vakbond UGT heeft de campagne #YoTrabajoGratis weer gelanceerd om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die in Spanje 9,4% bedraagt, aan de kaak te stellen.

Volgens de vakbond werken vrouwen 34 dagen per jaar gratis, dat wil zeggen van maandag 28 november tot 31 december.

Zo krijgen vrouwen in de EU gemiddeld 13% minder betaald per uur dan mannen, wat neerkomt op anderhalve maand salaris per jaar (47 dagen loon). Volgens de laatste gegevens van Eurostat staat Spanje met de loonkloof van 9,4% op de achtste plaats voor de laagste loonkloof. 

UGT ziet voor Europa de kans om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten door een richtlijn aan te nemen over loontransparantie. Deze stelt vrouwelijke werknemers in staat om de waarde van hun werk, ‘dat nu ondergewaardeerd wordt’, opnieuw te beoordelen. Daarom heeft het Vrouwencomité van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), waarvan de UGT lid is, voortdurend campagnes gevoerd om druk uit te oefenen op de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Unie om deze richtlijn aan te nemen. 

Richtlijn Koninklijk Besluit

Ook herinnert de vakbond eraan dat het in Spanje ‘fundamenteel’ is dat bedrijven zich houden aan Koninklijk Besluit 902/2020 inzake gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Zo kunnen de loonkloof op de werkvloer en de loondiscriminatie, gecorrigeerd en weggewerkt worden door middel van loonregisters. Die zijn verplicht in alle bedrijven Spanje, ongeacht hun grootte. Ook zijn er loonaudits waarover moet worden onderhandeld in het kader van de gelijkheidsplannen.

Daarvoor ‘is het essentieel dat het optreden van de Arbeidsinspectie de loondiscriminatie van vrouwen in bedrijven aanpakt, evenals alle aspecten die deze loonkloof beïnvloeden, zoals onder meer de soorten contracten, arbeidstijdverkorting of verlof’.

Dit vind je misschien ook leuk