Spanje beperkt veestapel

door admin
Spanje beperkt veestapel

Omdat de macroboerderijen bijdragen aan klimaatverandering, uitstoot van broeikasgassen veroorzaken en waterlagen vervuilen moet er paal en perk aan worden gesteld. Bovendien worden ze regelmatig beschuldigd van en betrapt op dierenmishandeling. 

Met het koninklijk besluit dat eind decemer werd aangenomen, wil de regering een einde maken aan deze veehouderijen door het aantal dieren per boerderij te beperken tot ongeveer 725 melkkoeien of 850 stuks vee. Milieuactivisten vinden het positief voor het milieu, het water, het land en de dieren, maar zien het toch als onvoldoende.

Grootste veehouderij van Europa voorkomen

Wel betekent het nieuwe decreet een definitief einde voor de geplande macroboerderij van Valle de Odieta in Noviercas (Soria). Daar zouden 23.520 koeien worden gehuisvest. Het zou het de grootste boerderij van Europa en een van de grootste ter wereld zijn geweest.  

Ook verbiedt de nieuwe wetgeving de uitbreiding van bestaande boerderijen. Daarmee frustreert het bijvoorbeeld het verzoek van hetzelfde bedrijf om de macroboerderij in Caparroso (Navarra) uit te breiden. Met het originele verzoek zou die veehouderij twaalf keer groter zijn dan de nieuwe wet toestaat. 

Greenpeace: “tekst schiet nog steeds tekort”

Greenpeace vindt dat de tekst nog steeds tekort schiet: “850 stuks vee zijn nog steeds te veel en de milieu-impact is nog steeds enorm.” Daarom heeft de organisatie een petitie ingediend waarin ze pleiten voor een maximale capaciteit van 180 dieren. Valle de Odieta heeft aangekondigd beroep aan te tekenen bij het Hooggerechtshof tegen het koninklijk besluit.

Essentieel om veestapel te halveren

Het is essentieel om tegen 2030 de veestapel met 50% te verminderen, aldus Greenpeace. Alleen dan kunnen we klimaatverandering, watervervuiling, uitstoot en dierenleed aanpakken. Andere Europese landen hebben al ambitieuzere wetgeving goedgekeurd, zoals Nederland van plan is de uitstoot met maximaal 70% te verminderen, wat betekent dat een op de drie boerderijen moet sluiten.

Lees ook: De grenzen in zicht voor Spaanse macroboerderijen

Duitsland, de grootste exporteur van varkens binnen de EU, zal vanaf deze zomer geen levende dieren meer buiten de EU versturen. Hierdoor zal het aantal boerderijen en hun omvang afnemen.

Een ander alternatief is het beleid van de Vlaamse regering in België, die varkenshouders compenseert die ervoor kiezen om de capaciteit van hun boerderijen te verminderen of ze volledig te sluiten.

Aactie onernemen tegen model van macroboerderijen

Volgens Greenpeace is het essentieel om het voorbeeld van deze landen te volgen en actie te ondernemen tegen het model van macroboerderijen. Dit model is gebaseerd op het snel voeden en vetmesten van dieren om de winst te maximaliseren. Dit model blijft maar groeien. Sinds de jaren zestig is het aantal koeien in Spanje verdubbeld en het aantal varkens is vervijfvoudigd, aldus Greenpeace.

Dit alles heeft een grote impact op onze planeet. Momenteel verkeert 40% van het grondwater, onze toekomstige reserves, in slechte staat door overexploitatie en vervuiling door onder andere intensieve veeteelt en landbouw, benadrukt Greenpeace. Macroboerderijen veranderen vruchtbare landbouwgrond in dumpplaatsen vanwege de enorme hoeveelheid mest die ze produceren. Hoewel mest goed kan zijn voor de grond, wordt het in grote hoeveelheden giftig. 

De landbouwsector is momenteel de derde grootste bijdrager aan klimaatverandering in Spanje, waarbij 65% van de uitstoot wordt veroorzaakt door de veeteelt. Wat betreft methaanemissies is de landbouwsector verantwoordelijk voor 63% van de totale uitstoot in het land, waarvan 98% wordt veroorzaakt door de veeteelt, bekritiseert Greenpeace.

Macroboerderijen zijn het toppunt van industriële veehouderij. Ze vereisen het gebruik van fossiele brandstoffen voor het bemesten, verzamelen en transporteren van grondstoffen. Ze genereren enorme hoeveelheden afval dat niet kan worden verwerkt of afgebroken door het ecosysteem en dat doordringt in het grondwater en oppervlaktewater. Bovendien verbruikt intensieve veehouderij buitensporige hoeveelheden veevoer, waarvoor grote stukken land moeten worden ontbost om bijvoorbeeld sojabonen te verbouwen.

Greenpeace roept op om actie te ondernemen tegen het macroboerderijmodel. Het verminderen van de veestapel en het overstappen naar duurzamere vormen van veehouderij zijn cruciale stappen om de negatieve impact op het milieu te verminderen en een gezondere toekomst voor onze planeet te waarborgen.

Lees ook: Waterverontreiniging in Spanje in vier jaar tijd met vijftig procent toegenomen

Dit vind je misschien ook leuk