Spanje bespreekt vandaag nieuw antirookplan

Kiest Spanje ook voor strengere regels en prijsstijgingen voor rokers?

door Judith Goeree
tabaksaccijns

Madrid – Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bespreekt vandaag het Integraal Plan voor de Preventie en Bestrijding van Roken (PIT) 2024-2027. De overheid wil met een vernieuwd antirookplan roken en vaping verder aan banden leggen.

De autonome regio´s in Spanje hebben 200 voorstellen ingediend voor het vernieuwde antirookplan. Het ministerie van Volksgezondheid neemt 180 voorstellen in overweging. Op woensdag 3 april vindt een overleg plaats over het plan om plaatsen waar roken en vaping verboden is verder uit te breiden. Het conceptplan wordt later deze week besproken in de Gezondheidsraad, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Aanpassen huidige anti-tabakswetgeving

De voorstellen van de autonome regio´s gaan over het aanpassen van de huidige anti-tabakswetgeving. Het voornaamste doel van de wet is roken te verminderen, vooral onder jongeren. De regio´s verschillen echter van idee over de manier van aanpak. Als het uiteindelijke antirookplan wordt goedgekeurd, kunnen de regio´s zelf beslissen of ze aansluiten bij het plan. De tekst van het nieuwe plan zal niet aangeven in welke ruimtes het rookverbod wordt uitgebreid. Sommige autonome regio´s hadden daar wel om gevraagd. Het ministerie benadrukt dat het vernieuwde antirookplan zal dienen als richtlijn.

Wel of niet roken op terrassen en in bushokjes?

Asturië en Catalonië pleiten voor een rookverbod op terrassen, het grootste discussiepunt in het antirookplan. Catalonië eist bovendien neutrale verpakkingen voor tabakswaren. De Balearen en La Rioja geven de voorkeur aan zelfregulering via aantrekkelijke fiscale stimuleringsmaatregelen en kwaliteitsonderscheidingen.

Canarische Eilanden pleit voor strenge maatregelen

De Canarische Eilanden stelt niet alleen voor om roken te verbieden op terrassen, maar wil het ook verbieden in bushokjes, sportterreinen in de openlucht en rond de toegangen van plaatsen waar het al verboden is. Daarnaast wil de eilandengroep graag meer weten over de implementatie van neutrale verpakkingen in landen waar dat al is gebeurd. Het is een maatregel die wordt afgewezen door de industriële belangenvereniging, die zwaar weegt op de eilanden. Ook wil de Canarische Eilanden een belastinggelijkstelling van tabak en al zijn derivaten.

Weerstand tegen roken in de auto

Verschillende autonome regio’s hebben weerstand geuit tegen het verbod op roken in privéruimtes, zoals de auto wanneer er minderjarigen of zwangere vrouwen aanwezig zijn. Dit geldt voor Castilië y León en Andalusië. Deze regio´s vragen om meer duidelijkheid over de regulering. Zij willen helderheid over de soms tegenstrijdige garantie van het recht op gezondheid en de individuele vrijheid.

Madrid wil landelijke regels

Madrid is van mening dat de staat de wet voor het hele land gelijk moet stellen. Galicië pleit voor zelfregulering en initiatieven zoals deze regio al heeft met ‘Rookvrije stranden’ of ‘Rookvrije parken’. Bovendien dringt Galicië aan op het zoeken naar consensus en wil het financiële middelen voor de implementatie van het antirookplan. Ook Murcia stuurt aan op financiële ondersteuning. Bovendien vraagt deze regio om strategische richtlijnen.

Gelijkstelling van tabak en e-sigaretten?

De meeste regio´s zijn het over eens om sigaretten gelijk te stellen aan e-sigaretten en andere vormen van tabaksconsumptie. Sommige autonome gebieden willen verder gaan en de verkoop van sigaretten voor eenmalig gebruik aan minderjarigen verbieden.

Aragon wil onderzoek naar gezondheidseffecten e-sigaretten

Aragon ziet graag dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidseffecten van de stoffen in e-sigaretten met en zonder nicotine. Ook wil de regio in het noorden van Spanje onderzoek naar de mogelijkheid om, in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden, e-sigaretten in te zetten voor tabaksontwenning. Deze regio pleit bovendien voor een prijsverhoging voor sigaretten. Het is een maatregel die de gezondheidssector samen met financiën onderzoekt.

Prijsverhoging moet geen middel zijn om staatskas te spekken

De Balearen dringen er op aan dat het geld dat voortvloeit uit de prijsverhoging wordt besteed aan de strijd tegen roken. Op die manier is het niet puur en alleen een middel om de staatskas te spekken.

Lees ook: Minister wil roken in auto’s met kinderen verbieden in nieuw antirookplan

Dit vind je misschien ook leuk