Spanje investeert bijna 23 miljard in waterbeheer tot 2027

door admin
Spanje investeert bijna 23 miljard in waterbeheer tot 2027

Op dinsdag keurde de Spaanse Ministerraad de plannen goed voor het waterbeheer in Spanje tot en met 2027. Met de goedkeuring van deze plannen komt een einde aan een lang proces van modernisering van het waterbeheer in Spanje, waarbij rekening wordt gehouden met de klimaatverandering en de cyclus van overstromingen en grote droogte waar Spanje al jaren mee te maken heeft.

Wie financieren deze ingrijpende plannen?

Van de totale investering is 10,6 miljard euro afkomstig uit de staatskas; 8,3 miljard euro komt van de autonome regiobesturen; 2,3 miljard euro van lokale gelden en 1,5 miljard van andere financierders.

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Het merendeel van het budget (6,6 miljard euro) wordt uitgegeven aan het verbeteren en aanleggen van nieuwe infrastructuur. Hieronder valt het saneren en reinigen van de bestaande infrastructuur. Ruim 5 miljard euro wordt uitgegeven aan irrigatie en 2,2 miljard euro aan bevoorrading. Ook wordt er ruim 2 miljard euro vrijgemaakt voor het waterbeheer bij overstromingen. 1,3 miljard euro zal worden besteed aan het herstellen en beheren van de bestaande wateropslagplaatsen. Het resterende bedrag wordt apart gehouden voor studies en onderzoeken om het waterbeheer de komende jaren continu te verbeteren.

Alle Spanjaarden moeten altijd toegang hebben tot water

Een van de zaken die zijn opgenomen in de plannen, en waar voorheen nauwelijks rekening mee werd gehouden in het waterbeheer in Spanje, zijn de minimum- en maximumwaarden die rivieren en meren mogen bevatten. Deze waarden zijn nodig om de watervoorraden, de ecosystemen en het grondgebied maximaal te kunnen beschermen.

Ook wordt de toewijzing voor het waterverbruik naar beneden bijgesteld van 28.000 hm3 per jaar naar 26.800 hm3 per jaar zodat alle burgers gedurende het hele jaar toegang blijven houden tot voldoende water.

Spanje haalt achterstand in op gebied van afvalwaterzuivering

Een andere factor in de gemaakte plannen is de waterkwaliteit. Door te investeren in sanering en zuivering zal Spanje erop vooruitgaan voor wat betreft de waterkwaliteit. Ook heeft Spanje wat in te halen als het gaat om het beheer van afvalwater, dat op diverse vlakken niet voldeed aan de Europese regelgeving. In de nieuwe plannen wordt er ook gefocust op milieuherstel van diverse rivieren in Spanje.

Al deze plannen behelzen, samen met de plannen aangaande het risicobeheer van overstromingen en de speciale plannen voor de aanpak van droogte in Spanje, de belangrijkste maatregelen die het mogelijk moeten maken om een succesvol waterbeheer te bereiken in Spanje. Het doel is om inwoners van Spanje zeker te stellen dat er altijd toegang is tot water, het milieu te respecteren en zo goed mogelijk in te spelen op de uitdagingen van nu en in de toekomst.

Dit vind je misschien ook leuk