Spanje maakt het leven van startups en digital nomads gemakkelijker

door admin
Spanje maakt het leven van startups en digital nomads gemakkelijker

Met lage kosten voor levensonderhoud, enkele van de beste internetsnelheden binnen de EU en een warm weer is Spanje nu al een populaire bestemming voor thuiswerkers en digital nomads.

Met het aannemen van een nieuwe Startup Wet wil de Spaanse overheid het leven van deze digitale nomaden en startups in Spanje nu makkelijker maken. De ontwerpwet zal Spanje in de voorhoede plaatsen om investeringen, innovatief ondernemerschap en talent aan te trekken.

Bekijk ook: Digital nomads, redenen om voor Spanje te kiezen

Het wetsontwerp houdt rekening met belangrijke belastingkwesties en neemt bureaucratische obstakels weg. Zo zal met de wet de procedure om “startups” te creëren en erin te investeren goedkoper en flexibeler worden. De wet bevat ook maatregelen om internationaal talent aan te trekken en binnenlands talent te herontdekken. Bovendien zal het ook telewerkers en digital nomads die al in Spanje zijn, aanmoedigen.

Een bedrijf opzetten in slechts één stap

De procedures voor het opzetten van een bedrijf worden gestroomlijnd in slechts één stap. Dit gaat eenvoudig en kan online gebeuren zonder de kosten van notaris of administratiekosten. Er wordt een speciaal loket gecreëerd voor de verklaring van de aard van de startende onderneming. Bovendien biedt het ook toegang tot en informatie over eventuele beschikbare voordelen.

Fiscale prikkels voor startups, investeerders en werknemers

Er komen aanzienlijke fiscale stimuleringsmaatregelen voor “startups”, investeerders en werknemers. Hieronder de meest gunstige behandeling van rendementen op aandelenopties in de EU.

Andere fiscale maatregelen zullen worden ingevoerd, waaronder een verlaging van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. Die daalt gedurende vier jaar van 25% naar 15%.

Er zal ook een rente- en depositovrij uitstel van betaling van belastingschulden zijn voor de eerste twee jaar waarin de geregistreerde belastbare inkomsten kunnen worden uitgesteld, zonder dat er deposito’s of rente voor te late betaling vereist zijn. Dit zou respectievelijk voor een periode van 12 en 6 maanden zijn.

Het maximaal aftrekbare bedrag voor investeringen in nieuwe voor recent opgerichte bedrijven is momenteel €60.000. Dit wordt verhoogd naar €100.000. Tevens wordt de periode dat bedrijven als “recent opgericht” moeten worden beschouwd, verlengd. Die gaat van 3 naar 5 jaar in het algemeen, of naar 7 jaar voor bedrijven in bepaalde sectoren.

Bovendien vervalt de verplichting tot gespreide betaling van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen gedurende de eerste 2 jaar nadat het belastbare inkomen voor het eerst is geregistreerd.

Aandelenopties

Het gebruik van aandelenopties als betaalmiddel zal worden aangemoedigd. Verder wordt de belastingvrijstelling over deze inkomsten verhoogd van €12.000 naar €50.000 per jaar. Ook de belastingheffing wordt uitgesteld tot de datum van afwikkeling. Dit is ofwel wanneer de aandelen worden verkocht, of als het bedrijf naar de beurs gaat.

Aantrekken van digital nomads en ander talent

Om talent aan te trekken is het regime voor de inkomstenbelasting voor niet-residenten verbeterd. Dit is van toepassing op leidinggevenden en startende werknemers, investeerders en “digital nomads” (mensen die zich tijdelijk in Spanje vestigen en op afstand werken) en hun families, die in aanmerking komen voor een speciaal visum voor maximaal 5 jaar. Deze personen hebben de mogelijkheid om gedurende 5 jaar in Spanje te wonen en te werken. Ook komen zij in aanmerking voor een bijzonder belastingregime, waarbij zij inkomstenbelasting voor niet-inwoners betalen.

Het wetsontwerp zal talent aanmoedigen om terug te keren naar Spanje door de vorige periode van niet-verblijf in Spanje van 10 naar 5 jaar in te korten om toegang te krijgen tot deze speciale regeling.

Als sociale prikkel hoeven ondernemers met meerdere banen gedurende een periode van 3 jaar niet dubbel bij te dragen aan de sociale zekerheid.

Samenwerking met overheidsinstanties, universiteiten, openbare onderzoeksorganisaties en technologiecentra zal worden aangemoedigd door te voorzien in de oprichting van sandboxen of proeflicenties in gereguleerde sectoren.

Fondsen 

De overheid heeft financiële middelen ter beschikking gesteld om de groei van startups te stimuleren. Dit omvat FondoICO Next Tech, met een investeringsdoel van maximaal €4 miljard, en de Empresa Nacional de Innovación (ENISA) gericht op opkomende bedrijven geleid door vrouwen, met een budget van €51 miljoen, gericht op het verkleinen van de genderkloof in de gebied van innovatief ondernemerschap.

Opstartwetsvoorstel als mijlpaal

De Startup Draft Law is een van de mijlpalen van het Recovery, Transformation and Resilience Plan, dat Spanje in staat zal stellen om te voldoen aan de Europese normen van uitmuntendheid in de ‘EU Startups Nations Standard’ van 10 december 2021.

Creëer een bedrijf met één euro aandelenkapitaal

Zoals hierboven vermeld, bepaalt het wetsontwerp dat er geen notaris- en griffierechten in rekening worden gebracht voor de oprichting van naamloze vennootschappen of voor publicatie in het officiële handelsregister (BORME, Spaans acroniem). Daarom kunnen bedrijven online worden opgericht. Bovendien hoeven niet-ingezeten investeerders geen identificatienummer voor buitenlanders (NIE in het Spaans) aan te vragen. Alleen een fiscaal identificatienummer (NIF in het Spaans) is vereist voor hen en hun vertegenwoordigers. Opvallend is dat, wanneer de ‘Crea y Crece’-wet, die nu in het parlementaire proces is, wordt aangenomen, het mogelijk zal zijn om een ​​bedrijf op te richten met één euro aandelenkapitaal.

Wie kan het visum voor digital nomads aanvragen?

Mensen met een Europees paspoort kunnen tot 6 maanden op afstand in Spanje werken zonder officiële registratie. Iedereen uit de EU of derde landen die de afgelopen vijf jaar niet in Spanje heeft gewoond, kan profiteren van een speciaal visum dat met maximaal vijf jaar kan worden verlengd

De regeling staat open voor mensen die op afstand werken voor niet-Spaanse bedrijven. Iedereen die een digital nomad-visum wil aanvragen, kan maximaal 20% van zijn inkomen ontvangen van Spaanse bedrijven.
Aanvragers moeten kunnen aantonen dat ze ten minste een jaar op afstand hebben gewerkt en een arbeidsovereenkomst hebben of, als ze freelancen, regelmatig in dienst zijn geweest bij een bedrijf buiten Spanje.

Iedereen die wil profiteren van de digitale nomadenregeling, moet bewijzen dat hij genoeg geld verdient om zelfvoorzienend te zijn. Dit zal naar verwachting rond de €2.000 per maand zijn. En bovendien hebben ze een adres in Spanje nodig.

Bekijk ook: Welke plek in Spanje is ideaal voor digital nomads?

Met het nieuwe visum kunnen digitale nomaden maximaal 12 maanden in het land blijven en werken. Na afloop van hun legaal verblijf kunnen zij dit met 2 jaar verlengen. Later kan dit worden verlengd tot nog eens 5 jaar door een verblijfsvergunning aan te vragen als telewerker in Spanje.

Dit vind je misschien ook leuk