Waarom zijn 6 en 8 december feestdagen in Spanje?

door admin
Waarom zijn 6 en 8 december feestdagen in Spanje?

De data zijn bekend bij de Spaanse bevolking, vooral bij de mensen die een vrije dag hebben. Toch weten maar weinig mensen wat de aanleiding is voor deze twee feestdagen. Een daarvan heeft een religieuze oorsprong, de ander is exclusief verbonden is met het vaderland en met alle Spanjaarden. 

6 december, Spaanse Dag van de Grondwet

Zoals elk jaar wordt 6 december gevierd als de Dag van de Spaanse Grondwet, een feestdag ter herdenking van de goedkeuring van deze wet, waarin de rechten en plichten van alle Spanjaarden zijn vastgelegd. De Grondwet werd op 6 december 1978 goedgekeurd en is momenteel nog van kracht.

De goedkeuring gebeurde door de publicatie van het Koninklijk Besluit 2964/1983, van 30 november, waarbij de viering en de feestdag van de Dag van de Grondwet werden ingesteld, ‘om de datum te vieren waarop het Spaanse volk de Grondwet per referendum heeft geratificeerd’.

8 december, Dag van de onbevlekte ontvangenis 

Onbevlekte Ontvangenis wordt elk jaar op 8 december gevierd. Hoofdpersoon van deze feestdag is de Maagd Maria. Het feest van religieuze oorsprong is daarmee verbonden met de katholieke traditie. Op deze datum wordt de conceptie van de Maagd, de Onbevlekte Ontvangenis herdacht. Zij werd geboren op 8 september. Teruggerekend betekent dat haar conceptie negen maanden eerder, op 8 december plaatsvond. 

Daarnaast heeft het ook een oorlogsbetekenis, want het herdenkt wat er tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebeurde in de Slag bij Empel – la batalla de Empel– , tussen 7 en 8 december 1585. Spaanse militairen ingesloten zaten aan de oevers van de Maas bij Empel (bij Den Bosch). Toen een van de militairen een onbeschadigde beeltenis van Maria vond, zijn zij tot Haar gaan bidden met als resultaat dat het zo hard begon te vriezen, dat zij over het ijs wisten te ontkomen aan de Staatse troepen.

Dit alles gebeurde op 8 december, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Reden voor het Spaanse leger om Maria tot beschermheilige van de Spaanse infanterie uit te roepen. Jaarlijks wordt dit ‘Milagro de Empel’ op 8 december groots herdacht door het Spaanse leger.

Dit vind je misschien ook leuk