Wet tegen seksueel geweld officieel goedgekeurd in Spanje

door admin
Wet tegen seksueel geweld officieel goedgekeurd in Spanje

In maart 2020 keurde de Spaanse Ministerraad het wetsvoorstel tegen seksueel geweld goed. Na zestien maanden van politieke discussie over deze wet, zegt de regering van Spanje vandaag ‘ja’ tegen de wet, die bekendstaat als ‘Sólo sí es sí’ (Alleen ja is ja).

Uitdrukkelijke toestemming voor seksuele handelingen

De sleutel voor het beoordelen van seksueel geweld is of er sprake is geweest van uitdrukkelijke toestemming. In de wet staat vermeld: “Er is alleen toestemming wanneer deze vrijelijk tot uiting is gekomen door handelingen die duidelijk aantonen dat de betrokkene ermee in heeft gestemd.”

Met deze wijziging hoeven slachtoffers niet langer te bewijzen dat hen geweld is aangedaan of dat zij zich hebben verzet wanneer er sprake is van seksuele agressie. Voorheen was dit omgekeerd; gevallen werden pas als seksuele agressie beschouwd wanneer slachtoffers konden aantonen dat ze zich hadden verzet.

Welke handelingen ziet Spaanse wet als seksueel geweld?

Elke seksuele handeling zonder toestemming wordt beschouwd als vorm van agressie. ‘Seksueel misbruik’ wordt hierbij uit het wetboek van strafrecht geschrapt. De handelingen die vanaf vandaag worden gezien als seksueel geweld zijn onder meer aanranding, intimidatie, exhibitionisme, stalken of intimidatie op straat, seksuele uitlokking, prostitutie van anderen, seksuele uitbuiting, corruptie van minderjarigen, genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, seksuele vrouwenmoord, seksueel geweld dat met technologische middelen (online) wordt verspreid, seksuele afpersing en niet-vrijwillige pornografie.

Straffen lopen op tot 15 jaar

Volgens de nieuwe wet kan een dader die wordt veroordeeld voor een seksueel misdrijf een boete opgelegd krijgen, maar ook een gevangenisstraf die kan oplopen tot wel 15 jaar. Verzwarende omstandigheden kunnen zorgen voor jaren extra gevangenisstraf. Enkele voorbeelden hiervan zijn groepsagressie, extreme kwetsbaarheid van het slachtoffer of het gebruik van wapens of verdovende middelen.

Crisiscentra en kinderhuizen voor slachtoffers seksueel geweld in Spanje

Zoals een jaar geleden werd aangekondigd zullen er crisiscentra komen die 24/7 slachtoffers van seksueel geweld bijstaan. Ook voorziet de nieuwe wet in preventie van seksueel geweld door meer bewustwording en het begeleiden van slachtoffers. Voor minderjarige slachtoffers voorziet de wet in het opsporen van dit type geweld bij kinderen en speciale begeleiding van minderjarigen. Ook komen er speciale ‘kinderhuizen’ waar alle noodzakelijke procedures worden uitgevoerd om kinderen maximaal te beschermen in deze situaties.

Slachtofferhulp wordt uitgebreid

De wet bepaalt dat slachtoffers van seksueel geweld meer steun en middelen zullen krijgen van politie en rechtbank. Hieronder valt onder meer een financiële uitkering, gelijk aan zes maanden werkloosheidsuitkering, voor slachtoffers van seksueel geweld die minder verdienen dan het minimumloon.

Dit vind je misschien ook leuk