Brussel geeft groen licht voor ruim 37 miljard euro aan fondsen voor Spanje

door admin
Brussel geeft groen licht voor ruim 37 miljard euro aan fondsen voor Spanje

Op basis van dit plan kan de regering een bedrag aan structurele en regionale fondsen van 37,3 miljard euro ontvangen om de ecologische transitie te versnellen, innovatie en digitalisering te financieren, de arbeidsparticipatie te verhogen en de lokale sociale economie te verbeteren.

De helft van het geld gaat naar de autonome regio’s met het laagste bruto binnenlands product. Dat zijn Andalusië, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta en Melilla. De Canarische Eilanden krijgen als ultraperifere regio een extra toewijzing van 673 miljoen euro om de sociaaleconomische gevolgen van hun afstand tot het continent op te vangen.

Met de goedkeuring van het Spaanse plan zijn er al 24 lidstaten die de goedkeuring van de Europese Commissie hebben gekregen. De enige drie landen die wachten op deze procedure zijn Luxemburg, Portugal en Hongarije.

9 miljard naar ecologische transitie

In het Spaanse geval zal van de 37,3 miljard zo’n 9 miljard worden toegewezen aan de ecologische transitie. Hiervan zal 1,8 miljard worden gebruikt om Spanje te helpen bij het behalen van de doelstelling om in 2030 39,5% primaire energie te besparen. Dit doel is vastgelegd in het Spaanse geïntegreerde energie- en klimaatplan.

Nog eens 3,3 miljard euro zal worden toegewezen aan de bevordering van hernieuwbare energie, met als doel dat tegen 2030 74% van de elektriciteit uit dit soort bronnen komt.

Er zal ook geld zijn voor het voorkomen van natuurrampen en de reactie op overstromingen, branden en droogtes. Het plan omvat eveneens een bedrag van 870 miljoen, ten laste van het Fonds voor een rechtvaardige transitie, om de rechtvaardige economische transitie te ondersteunen.

Deze post zal bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van regio’s die kolenmijnen, koolstofintensieve industriële installaties en kolencentrales hebben gesloten of van plan zijn te sluiten, zoals die in de provincies La Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Almería, Cádiz en de Balearen.

Groei en werkgelegenheid

Het Spaanse plan overweegt ook 8,5 miljard toe te wijzen om de groei, het concurrentievermogen en de productiviteit van kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren door middel van investeringen die onderzoek en innovatie bevorderen in sectoren met een hoge toegevoegde waarde, en 11,3 miljard om met name cohesie en werkgelegenheid van vrouwen, jongeren, laaggeschoolden en mensen met een migrantenachtergrond te bevorderen.

Zo zullen er werkgelegenheidsprikkels komen die het in dienst nemen van langdurig werklozen en mensen die tot kwetsbare groepen behoren, stimuleren. Hieronder zijn mensen met een handicap. Ook wordt de omzetting van stagecontra<cten in vaste contracten gestimuleerd ter ondersteuning van de nieuwe arbeidsmarkthervorming in Spanje.

Daarnaast kan 4 miljard euro worden gebruikt om de levensomstandigheden van kwetsbare mensen te helpen verbeteren. Dit gebeurt door wereldwijde integratietrajecten aan te bieden en sociale diensten te versterken. Hiervan zal ongeveer 1 miljard specifiek worden gebruikt om armoede te bestrijden en het recht van kinderen op onderwijs en toegang tot sociale diensten te waarborgen, in overeenstemming met de Europese kindergarantie.

De financiering zal ook de kwaliteit en effectiviteit van de eerstelijnszorg verbeteren. Het zal de bouw, renovatie en verbetering van gezondheidscentra en ziekenhuizen ondersteunen. Bovendien zal het Spanje in staat stellen te investeren in de benodigde apparatuur voor gespecialiseerde zorg.

Ten slotte voorziet het regionale fondsenpakket ook in 1,1 miljoen euro om de veerkracht van de visserij-, aquacultuur- en verwerkingssectoren in Spanje te vergroten.

Dit vind je misschien ook leuk