Contact met Spaanse belastingdienst alleen nog maar elektronisch

door admin
Contact met Spaanse belastingdienst alleen nog maar elektronisch

De regering van Spanje legt de laatste hand aan een koninklijk besluit dat iedereen, alle bedrijven, zelfstandigen en adviseurs verplicht om via elektronische weg met de belastingdienst te communiceren.

Het ministerie van Financiën bereidt zich voor om communicatie via elektronische weg op te leggen als de enige manier voor bedrijven en ondernemers om contact op te nemen met de Belastingdienst en vice versa. De tekst van het koninklijk besluit is opgesteld door de Inningsafdeling van de Belastingdienst. Die wijst op de “duidelijke wil van de wetgever om een ​​algemeen regime in te voeren” van elektronische betrekkingen van de burger met de openbare besturen in het algemeen en met de belastingdienst in het bijzonder.

Bekijk ook: Spaanse belastingdienst kan beslag leggen op al je spaartegoeden

In het ontwerp van wet 39/2015 van de gemeenschappelijke administratieve procedure van overheidsdiensten is het recht op een elektronische relatie met de administratie vastgesteld. Deze is bovendien als verplichting opgelegd aan rechtspersonen; entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid; aan degenen die een beroepsactiviteit uitoefenen waarvoor een verplicht lidmaatschap vereist is, met inbegrip van notarissen en vastgoed- en handelsregisters; degenen die een debiteur vertegenwoordigen en ambtenaren.

Bekijk ook: Spaans Hof geeft belastingbetaler wapen in strijd tegen belastingdienst

De wet machtigde bovendien de overheidsadministraties om vast te stellen welke elektronische drager bij welke procedure of bij specifieke groepen personen of bedrijven de voorkeur geniet. Nu bereidt de belastingdienst zich voor om deze verplichting uit te breiden tot alle zakelijke en professionele contacten met de inner van gelden voor de Schatkist. 

De regering onderstreept in dit verband ook de sterke ontwikkeling van de technologische meldingsmiddelen en hun effectiviteit in processen “die onmiddellijke en snelle ontwikkeling vereisen, die enorm van omvang zijn omdat ze een veelvoud van belastingbetalers treffen en die informatiebeheer en structurering met hoge capaciteiten vereisen”.

Bekijk ook: Modelo 720: Openbaarmaking buitenlandse activa in Spanje illegaal zegt EU

Bijgevolg zal het koninklijk besluit de verplichting vastleggen om langs elektronische weg de mededelingen en kennisgevingen van de verschillende afdelingen van de Belastingdienst te ontvangen. 

Bekijk ook: Ook Spaanse belastingdienst verplettert burgers

Het concept zal tot eind deze maand ter openbare raadpleging worden voorgelegd om mogelijke argumenten te verzamelen om de tekst te moduleren. Vervolgens kan de tekst dan vanaf juli worden goedgekeurd.

Kritiek van Spaanse Vereniging van Belastingadviseurs

Het voornemen van de overheid om elektronische communicatie met de Belastingdienst op te leggen aan alle ondernemers in het land is zeer kritisch ontvangen door de Spaanse Vereniging van Belastingadviseurs (Aedaf). Die is van plan om argumenten te presenteren om te proberen de oorspronkelijke tekst te wijzigen.

“Beschamend”

“Het betekent van de uitzondering de norm maken”, hekelt Esaú Alarcón, een lid van de adviesraad van Aedaf, die de aanpak van het ministerie als “beschamend” omschrijft. De wetgeving, zegt hij, legde al elektronische kennisgevingen op aan commerciële bedrijven, ambtenaren en bepaalde geregistreerde professionals, zoals advocaten, architecten, artsen, dierenartsen, tandartsen, notarissen en griffiers.

Alarcón waarschuwt verder dat met het nieuwe koninklijk besluit de praktijk wordt uitgebreid tot alle vrije beroepsbeoefenaren en zelfstandigen, maar ook tot iedereen die in de volkstelling verschijnt om een les of conferentie te geven, of die een pand heeft gehuurd.

Ondernemers met weinig middelen

“De grote paradox is dat het gevolgen zal hebben voor degenen die worden belast door de objectieve schatting van modules”, voegt Alarcón eraan toe. Die objectieve schatting van modules is in de jaren tachtig juist als systeem ingevoerd voor ondernemers met weinig middelen. Die zullen nu gedwongen zijn om zich elektronisch tot de belastingdienst te verhouden. 

“Zonder te weten of ze de middelen hebben, dwingt het wetsvoorstel deze ondernemers om hun mailbox in de gaten te houden voor elektronische meldingen” van de Belastingdienst als ze geen relevante belastingmelding willen missen. “Als de regel in deze termen wordt goedgekeurd, moet hij worden aangevochten”, besluit het lid van de Institutionele Adviesraad van Aedaf.

Dit vind je misschien ook leuk