Dit zijn de nieuwe verkeersborden in Spanje vanaf 2023

door admin
Dit zijn de nieuwe verkeersborden in Spanje vanaf 2023

Na 18 jaar geldigheid van de huidige catalogus was het nodig te evalueren of de verkeersborden nog wel op adequate wijze de benodigde informatie overbrachten aan de weggebruikers. Men heeft besloten de borden te herzien en te verbeteren om te reageren op nieuwe behoeften. 

Ook wil de verkeersdienst met het voorstel een einde maken aan de borden die niet zijn gelegaliseerd. Op Spaanse wegen zijn meer dan 125 verkeersborden die door geen enkele officiële gids worden herkend. Dat werd deze zomer gemeld door Afasemetra, een vereniging ter verdediging van verkeersveiligheid en mobiliteit.

De nieuwe bordencatalogus zal vanaf 2023 geleidelijk worden ingevoerd naarmate de huidige borden moeten worden vervangen. Nieuwe borden die zijn toegevoegd met betrekking voor de huidige mobiliteit gaan over persoonlijke mobiliteitsvoertuigen zoals e-steps of lage emissiezones. Bij andere is gekozen voor een moderner pictogram of die zijn om genderredenen aangepast. We bekijken de meest prominente wijzigingen. 

Gekruiste trajecten: P-35-signaal

Dit bord waarschuwt voor gekruiste trajecten. Het toont twee auto’s die elkaar gaan kruisen en waarschuwt voor een zone of splitsing waar wisselbewegingen tussen verschillende rijstroken plaatsvinden. Zoals bij een afslag die tegelijkertijd een invoegstrook is. De rijstrookwisselbewegingen zorgen ervoor dat voertuigen elkaars baan kruisen wat het risico op botsingen vergroot. 

Dieren in het wild: bord P24a

Dit bord wijst op mogelijk gevaar vanwege het feit dat de weg regelmatig kan worden overgestoken door dieren in het wild, waarvan een zeer aanzienlijk deel wilde zwijnen. Het aantal ongevallen door deze dieren is de afgelopen jaren namelijk toegenomen. Het voegt zich bij degene die een hert (signaal P24) voor hetzelfde doel gebruikt

Verminderde zichtbaarheid: Bord P33

Dit signaal waarschuwt voor het gevaar van een aanzienlijke belemmering van het zicht door mist, regen, sneeuw, rook, etc. Het nieuwe bord vormt een aanpassing van de huidige, die een auto en wat vlokken er omheen laat zien. Die kunnenw orden verward met een ander nieuw bord voor lage-emissiezones.

Verboden voor scooters: bord R-118

Dit nieuwe bord verwijst specifiek naar het verbod op toegang tot een bepaald gebied of een bepaalde weg voor persoonlijke mobiliteitsvoertuigen, zoals elektrische steps.

Bekijk ook: E-step blijft in Spanje voor hoofdbrekens zorgen op het gebied van veiligheid

Ouderen: Teken P21b

Weggebruikers worden met dit bord* gewezen op gevaar door de nabijheid van een plaats die door ouderen wordt bezocht, zoals een bejaardencentrum. 

Kinderen: teken P-21

Tot nu toe stond op dit bord in de buurt van plaatsen waar kinderen komen (zoals scholen of speeltuinen) een jongen die de hand van een kleiner meisje vasthield. Nu zijn de rollen omgedraaid en is de oudere zus degene die de jongere vergezelt. Een al lang bestaand voorstel dat nu werkelijkheid gaat worden.

R-120: Toegang verboden voor voertuigen vanwege milieucriteria

Dit bord geeft een verbod aan op toegang voor voertuigen op basis van hun milieusticker of andere vastgestelde milieucriteria. De voorwaarden zullen worden gespecificeerd in een aanvullend bord. Dit beeld is nieuw, hoewel het bij veel automobilisten wel bekend is omdat er al steden waren die het gebruikten, ondanks dat het niet in de huidige catalogus is opgenomen.

Verontwaardiging

De spreekwoordelijke inkt van het nieuws over de nieuwe borden is nog niet droog of er is op sommige al verontwaardigd gereageerd. Het gekozen beeld op het bord dat wijst op gevaar vanwege de mogelijke aanwezigheid van ouderen heeft tot ophef bij ouderen gezorgd schrijft La Razón. “Het vertegenwoordigt niet alle ouderen. Het geeft een beeld van de bejaarde vrouw die bijna gehandicapt is, superafhankelijk, want ze wordt ondersteund door een ander, die zich in het verkeer begeeft en met wie je voorzichtig moet zijn omdat ze een gevaar vormen”, verklaarde de voorzitter Secot. De term leeftijdsdiscriminatie werd in dit verband gebruikt. De vereniging voor ouderen vraagt daarom om intrekking van het bord.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwe verkeersborden

Dit vind je misschien ook leuk