Geen wijzigingen in het rijbewijsvernieuwingsproces voor 65-plussers in Spanje

door admin
Geen wijzigingen in het rijbewijsvernieuwingsproces voor 65-plussers in Spanje

Al jaren zaait de DGT, via haar algemeen directeur Pere Navarro, onrust onder chauffeurs ouder dan 65 jaar door veranderingen in het proces van rijbewijsvernieuwing aan te kondigen.

De voorgestelde wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op twee aspecten: enerzijds een vermindering van de geldigheidsperiodes vanaf 65 jaar en anderzijds de psychotechnische test.

Medisch certificaat: toegang tot medische geschiedenis

Met betrekking tot de psychotechnische test werd de mogelijkheid overwogen dat de arts die het geschiktheidscertificaat ondertekende, toegang zou hebben tot de medische geschiedenis van de aanvrager. Met name in het geval van aanvragers van 65 jaar en ouder en chronisch zieken.  

Impliciete stopzetting regelgeving door verkiezingen

De recente oproep tot vervroegde verkiezingen na het verkiezingsdebacle voor de socialistische en linkse regeringspartijen betekent de impliciete stopzetting van deze regelgeving. Hieronder ook die van het recht op oncologische vergetelheid – wat betekent dat de betrokken groepen voorlopig gerust kunnen zijn over wat leek op een wijziging van de Reglement van Bestuurders die op elk moment van kracht zou kunnen worden.

Vijfjaarlijkse vernieuwing blijft

Momenteel wordt het rijbewijs voor mensen ouder dan 65 jaar elke vijf jaar vernieuwd, maar de DGT had haar voornemen bekendgemaakt om deze periode te verkorten tot twee jaar. Hetgeen zou resulteren in het niet vernieuwen van veel meer rijbewijzen.

El Debate argumenteert dat volgens statistieken de groep van 65-plussers het minst aantal verkeersongevallen registreert. Wel zijn hun ongevallen ernstiger vanwege hun grotere kwetsbaarheid. Dat resulteert in een hoger sterftecijfer bij verkeersongevallen. 

Maatregel met grote sociale impact

In elk geval is dit een maatregel met grote sociale impact die een brede consensus vereist voor wijziging, waarbij zowel de DGT als rijdersverenigingen en zelfs relevante medische instanties betrokken zijn.

WHO: ouderen moeten blijven rijden

Enkele weken geleden sprak de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar steun uit voor het feit dat ouderen blijven rijden vanwege de vrijheid die het hen geeft, waardoor ze niet afhankelijk worden. Een ander argument is dat het ze de mentale oefening biedt die hen helpt scherp te blijven.

Dit vind je misschien ook leuk