Groeiende populatie bruine beren in het Cantabrisch Gebergte

door admin
Groeiende populatie bruine beren in het Cantabrisch Gebergte

Om iets over het voortbestaan van een diersoort te kunnen zeggen, is het aantal vrouwelijke dieren en het aantal jongen dat zij baren cruciaal. Voor de bruine beer geldt op basis van de meest recente telling dat de toekomst er voor deze dieren goed uitziet in Spanje.

Bruine beren in Noord-Spanje

Van de 38 getelde berinnen leven er 22 (met 38 jongen) in het westelijk deel van Asturië, negen (met 14 jongen) leven in het westelijk deel van León en de overige zeven (met 14 jongen) leven in het gebied tussen Palencia, León en Cantabrië.

Een andere belangrijke reden waarom deskundigen de toekomst van de bruine beer rooskleurig inzien is de herhaalde registratie van twee beren in Grandas de Salime (Asturië) en in Negueira de Muñiz (Galicië). Dat betekent dat er sprake is van een uitbreiding van het leefgebied van deze emblematische diersoort richting het noordwesten van Spanje.

De registratie van de bruine beren in het Cantabrisch Gebergte is gedaan met behulp van fotografie, video-opnames, webcams met bewegingssensoren en sporenonderzoek. Mogelijk is er in werkelijkheid sprake van een groter aantal beren dan er met behulp van de apparatuur geteld zijn. Om met meer zekerheid iets te kunnen zeggen over de grootte van de berenpopulatie zal er gestart worden met genetisch onderzoek.

Geen bedreigde diersoort meer

Nadat er in de jaren negentig van de vorige eeuw nog maar nauwelijks tien bruine beren werden geregistreerd, gaan deskundigen ervan uit dat er momenteel meer beren in het Cantabrisch Gebergte leven dan er tot nu toe zijn geteld en er dus vrijwel zeker sprake is van een groeiende populatie. Volgens de regioregeringen is dit te danken aan de intensieve samenwerking van betrokken organisaties en de gunstige leefomstandigheden in het Cantabrisch Gebergte voor deze zoogdiersoort.

Dit vind je misschien ook leuk