Spaans Congres keurt wetshervorming goed met recht op abortus voor minderjarigen

door admin
Spaans Congres keurt wetshervorming goed met recht op abortus voor minderjarigen

Daarin wordt onder andere het recht op abortus hersteld voor minderjarigen van 16 en 17 jaar, die geen toestemming van hun ouders nodig zullen hebben om een abortus te ondergaan. De wet wordt gesteund door alle parlementaire fracties die in het orgaan vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van PP, Vox en Ciudadanos. Aangezien het om een organieke tekst gaat, moet de tekst door de plenaire vergadering van het Congres worden goedgekeurd.

Een van de wijzigingen die in deze eerste fase van de definitieve goedkeuring van de tekst is opgenomen, is de invoering van een ‘dringende’ gerechtelijke procedure in geval van onenigheid tussen een minderjarige jonger dan 16 jaar en de persoon die haar toestemming moet geven om een abortus te ondergaan.

Bovendien zijn er wijzigingen aangebracht in de samenstelling van klinische comités. Geen van hun leden mag in het register van bezwaarmakers staan of daar de afgelopen drie jaar in hebben gestaan. Ook mogen deze comités niet het laatste woord hebben over de beëindiging van een zwangerschap na 22 weken. De zwangere jongere kan via de rechter tegen hun besluit in beroep gaan als zij het niet met hen eens is. 

Geen steun voor pro-life organisaties

Ook is een punt toegevoegd om overheidsinstellingen te beletten pro-life verenigingen te steunen en om sancties af te schaffen voor artsen die abortussen uitvoeren zonder de bedenktijd in acht te nemen en zonder hun patiënten informatie te verstrekken over een actief beleid ter ondersteuning van het moederschap. Ook is de mogelijkheid zwangerschaps- of vaderschapsverlof op te nemen, deel van de tijdelijke en noodpleegzorg. Dit was eerder beperkt tot een jaar.

De conservatieve PP wijst erop dat dit ‘onnodig’ en ‘ongepast’ is dat er beroep is aangetekend bij het Constitutionele Hof. 

Tekst zou vijandigheid tegenover gezondheidswerkers uitstralen

De Partido Popular, bij monde van hun woordvoerder in dit debat, Marta González, is van mening dat deze wet ‘fundamentele problemen’ heeft, zoals, volgens hen, het register van bezwaar makende artsen of het voornemen om abortussen in openbare centra te laten plaatsvinden. Zij vinden dat de formulering van de tekst ‘vijandigheid uitstraalt jegens de gezondheidswerkers’, maar ook dat er door de regering ‘verzonnen’ problemen in staan, zoals ‘menstruele gezondheid’ of het ‘beheer van menstruele armoede’, die volgens González doen denken aan ‘de vrouwenafdeling van het Francoïsme’.

Het rechts-populistische Vox heeft verklaard dat zij niet zal stemmen voor een wet die ‘abortus erkent als een mensenrecht’ en die de onderbreking van de zwangerschap ‘instelt’ als ‘de enige mogelijkheid’ bij een ‘onvoorziene zwangerschap’. De partij was ook tegen de intrekking van de drie dagen bedenktijd voor vrouwen die om deze praktijk verzoeken, het opnemen van gewetensbezwaren ‘als een individueel en niet als een fundamenteel recht’ en het feit dat apothekers niet als begunstigden van dit recht zijn opgenomen.

Woordvoerster van de rechts liberale partij Ciudadanos, Sara Giménez, heeft zich intussen uitgesproken tegen het feit dat dit initiatief draagmoederschap omvat als een praktijk van geweld tegen vrouwen of arbeidsongeschiktheidsverlof wegens menstruatiepijn, wat zij ziet als ‘stigmatiserend’ voor vrouwelijke werknemers. 

Respecteren van bevoegdheden

Nationalistische en pro-onafhankelijke groeperingen hebben kritiek geuit op de noodzaak om de bevoegdheden van de autonome regio’s op bepaalde punten te respecteren. Ze hebben echter allemaal hun steun betuigd aan de hervorming van de wet.

De woordvoerders voor gelijkheid van de PNV en Junts hebben voornamelijk verwezen naar kwesties die verband houden met onderwijs en gezondheid. Zij bepleitten dat de registers van bezwaarmakers geen staatskarakter mogen hebben.

Dit vind je misschien ook leuk