Spanje staat voor een "fundamentele uitdaging" rond klimaatcrisis

door admin
Spanje staat voor een "fundamentele uitdaging" rond klimaatcrisis

Dat zei de Europese Commissie in een op donderdag gepubliceerd rapport. Om te vervolgen dat Spanje “een van de meest getroffen landen in de EU is”. Brussel is van mening dat Spanje wordt geconfronteerd met “aanzienlijke” investeringsuitdagingen en -behoeften op het gebied van milieu. Die worden de komende jaren geschat op “ten minste” 0,83% van het BBP.

NextGeneration-fondsen gunstig voor Spanje

De Commissie verzekerde echter dat met de ongeveer 70.000 miljoen euro die Spanje uit de NextGeneration-fondsen zal ontvangen, het “de toepassing van het milieubeleid verbetert”, aangezien ongeveer 40% van het geld voor dat doel zal worden bestemd.

Nature 2000 Netwerk

In die zin roept het rapport op om “voldoende middelen” te besteden aan de bescherming en het beheer van het Natura 2000-netwerk, waar “de aantasting van beschermde habitats die afhankelijk zijn van water ook vaak een punt van zorg is”.

“Spanje is een uitzonderlijk referentiekader binnen de EU vanwege zijn natuurlijk kapitaal, dat kansen biedt, maar ook een bijzondere verantwoordelijkheid inhoudt”, stelt het document. Het herinnert eraan dat het Hof van Justitie van de EU vorig jaar oordeelde dat er geen correct toegepaste EU wetgeving is met betrekking tot de natuur en waterlichamen in het Doñana-gebied.

Bekijk ook: De laatste permanente lagune in Doñana is opgedroogd

Brussel wijst er ook op dat afvalbeheer “een grote uitdaging blijft”. Spanje is namelijk een van de landen die de EU-doelstelling om stedelijk afval tegen 2020 met 50% te verminderen, niet heeft gehaald. Bovendien, zegt het rapport, was het wereldwijde recyclingpercentage in 2019 38%, vergeleken met een EU-gemiddelde van 40%.

Water

Wat betreft hydrologisch beheer, “hoewel er vooruitgang is geboekt”, voldoet het land nog steeds niet aan de richtlijn over de behandeling van stedelijk afvalwater. Deze heeft Spanje gedwongen ongeveer 72 miljoen euro te betalen als gevolg van een uitspraak van het HvJ-EU anno 2018.

“Het land blijft geconfronteerd met veel uitdagingen in de watersector, vooral op het gebied van waterbeheer, het herstel van waterlichamen en waterefficiëntie. Op veel gebieden zijn meer investeringen in infrastructuur nodig”, aldus het document.

Luchtkwaliteit

De Commissie verzoekt Spanje ook de maatregelen die worden genomen om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te controleren “rigoureus” toe te passen en, in het algemeen, de “coördinatie” tussen alle overheidsdiensten te “verbeteren”. 

Dit vind je misschien ook leuk