Spanje wil transitie groene energie EU en ambitieuze klimaatdoelen versnellen

door admin
Spanje wil transitie groene energie EU en ambitieuze klimaatdoelen versnellen

Elf Europese lidstaten landen willen de overgang naar groene energie, hernieuwbaar gas en zuiniger energieverbruik versnellen. Ze willen een open en onderling verbonden energiemarkt binnen Europa tot stand brengen om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland verminderen.

Europa maakt zich klaar voor ultiem doel: klimaatneutraal in 2050

De elf landen die zich hiervoor hard maken zijn Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Letland, Nederland, Zweden, Slovenië en Spanje. De landen dringen aan om vaart te zetten achter een pakket van wetgevende maatregelen, bekend als Fit For 55.

Dit pakket werd in juli vorig jaar al gepresenteerd binnen de EU en houdt in dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent omlaag moet zijn gebracht ten opzichte van het niveau in 1990. Het pakket bestaat uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent.

Fit For 55 antwoord op Russische agressie en kansen voor banenmarkt Europa

De elf landen willen de onderhandelingen over dit pakket versnellen zodat de transitie naar schone energie kan starten. “De overgang naar groene energie moet betaalbaar en veilig verlopen zodat de consument wordt beschermd tegen stijgende energieprijzen en het klimaat tegen nog meer vervuiling,” zo melden de voorzitters van de landen. Fit For 55 is bovendien een ‘efficiënt antwoord op de Russische agressie en biedt een uitweg uit de crisis doordat er veel nieuwe banen worden geschept’.

Vooralsnog spreken de lidstaten over het bestaande emissiehandelssysteem, een instrument om een kostenefficiënte overgang naar schone energie te waarborgen. Dit door het diversifiëren van de energievoorziening van de EU om het gebruik van fossiele brandstoffen te vermijden. Volgens het huidige voorstel van de Europese Commissie zal het pakket Fit For 55 het energieverbruik van gas in de EU tegen 2030 met 30 procent doen dalen en zal de afhankelijkheid van Russisch gas afnemen.

Dit vind je misschien ook leuk