Vorig jaar laagste geboortecijfer in 80 jaar in Spanje

door admin
Vorig jaar laagste geboortecijfer in 80 jaar in Spanje

Het is een nieuw dieptepunt sinds het begin van de historische reeks, in 1941, 81 jaar geleden. De laatste jaren is er sprake een dalende trend in het aantal geboorten. Sinds 2008, toen het cijfer 519.779 bedroeg, is het aantal geleidelijk gedaald, met een kleine stijging in 2014. 

In 2009 werden 494 997 geboorten geregistreerd, 486.575 in 2010, 471.999 in 2011, 454.648 in 2012, 425.715 in 2013, 427.595 in 2014, 420.290 in 2015, 410.583 in 2016, 393.181 in 2017, 372.777 in 2018; 360.617 in 2019, 341.315 in 2020 en 337.380 in 2021. 

Dalend sterftecijfer 

Het aantal sterfgevallen daalde in 2021 met 8,7% ten opzichte van het 2020. In totaal stierven 450.744 mensen, 43.032 minder dan in 2020, het eerste jaar van de pandemie, toen het maximum sinds het begin van de reeks in 1941 werd geregistreerd. 

Dit betekent dat er Spanje in 2021 sprake was vaneen negatieve natuurlijke aanwas van 113.364 personen. Het verschil tussen geboorten en sterfgevallen is met 39.097 personen afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. 2020 kende met 152.461 personen het meest negatieve saldo sinds de gegevens worden geregistreerd. 

Stand van zaken katholiek huwelijk 

In 2021 werden in Spanje 24.957 katholieke huwelijken gesloten, dat zijn er 15.293 meer (+158,2%) dan in 2020, met minder dan 10.000 huwelijken een dieptepunt in de historische reeks. In 2021 was sprake van een uitzondering op de dalende trend; toen werden veel kerkelijke huwelijken gesloten die eerder waren uitgesteld vanwege de pandemie. 

In 2001 werden 152.067 kerkelijke huwelijken gesloten, in 2011 62.977 en in 2019 waren het er nog maar 34.615. Van alle huwelijken tussen mensen van verschillend geslacht in 2021 was 17% katholiek, terwijl dat in 2011 bijna 40% was en in 2001 73%.

Dit vind je misschien ook leuk