Spanje kent hoogste jeugdwerkloosheid in Europese Unie

door admin
Spanje kent hoogste jeugdwerkloosheid in Europese Unie

Dat blijkt uit cijfers over de jeugdwerkloosheid in de EU in 2022, die woensdag door het Europese statistische bureau EUROSTAT zijn gepubliceerd. De jeugdwerkloosheid van 11,2% is gemeten onder jongeren tussen 16 en 29 jaar. Zelfs in landen als Griekenland (met een jeugdwerkloosheid van 10,6%), Portugal (6,8%) en Italië (7,4%) zijn gemiddeld meer jongeren aan het werk.

Europa gemiddelde daling

De landen met de laagste jeugdwerkloosheid in Europa zijn Tsjechië (2%), Duitsland (3,3%) en Bulgarije (3,3%). De gemiddelde jeugdwerkloosheid daalde gemiddeld in Europa tot 6,3%. Dat is het laagste cijfer sinds het begin van de metingen door Eurostat in 2009. 

Goede cijfers

De cijfers zijn opvallend, omdat de Spaanse economie en arbeidsmarkt juist hele goede cijfers laten zien. De algehele werkloosheid in Spanje dook in april van dit jaar voor het eerst sinds 2008 onder de 2,8 miljoen personen. De werkloosheid van jongeren onder de 25 jaar daalde in april juist flink, waarschijnlijk door het aantrekken van de toerismesector.

Lees ook: Spanje niet aantrekkelijk voor jongeren

Beter dan in 2013

Spanje heeft de afgelopen tien jaar wel stappen gemaakt. In 2013, in het midden van de financiële en economische crisis, had één op de vier jongeren tussen 16 en 29 jaar in Spanje geen werk. Sindsdien is de jeugdwerkloosheid flink gedaald. Zelfs tijdens de coronacrisis, waar Spanje flink last van had, werden die slechte cijfers van 10 jaar geleden niet meer aangetikt.

Hardnekkig probleem

Maar ondanks die verbetering, blijft de jeugdwerkloosheid in Spanje een hardnekkig probleem. Het gaat dan met name om personen jonger dan 25 jaar. Eerdere cijfers van Eurostat over 2022 bevestigden dat. Van de 20 slechtst presterende Europese regio’s op het gebied van jeugdwerkloosheid, lagen er 10 in Spanje. Het gaat dan vooral om gebieden waar de toerismesector belangrijk is, zoals de Canarische Eilanden en Andalusië. In 2023 zijn die cijfers voorlopig beter, maar de grote afhankelijkheid van toerisme maakt die gebieden kwetsbaar voor een nieuwe crisis.

Onderwijs sluit niet aan op arbeidsmarkt

Deskundigen noemen verschillende redenen waarom die werkloosheid onder jongeren juist in Spanje zo hoog is. Een belangrijke reden die wordt aangevoerd is dat het onderwijs niet goed aansluit op de arbeidsmarkt. Veel jongeren hebben niet de juiste startkwalificatie of zijn juist overgekwalificeerd. Er is een tekort aan praktisch opgeleid personeel. Ook is de schooluitval in Spanje relatief hoog.

Dit vind je misschien ook leuk