Spanje komt met plan om gebruik psychofarmaca terug te dringen

door admin
psychofarmaca

Het Spaanse ministerie van Gezondheidszorg werkt aan een nieuwe richtlijn voor het gebruik van psychofarmaca. Dat zijn medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

Het initiatief komt voort uit een groeiende zorg rond het toenemende gebruik van deze middelen. Spanje staat niet alleen wereldwijd bovenaan als het gaat om aantal mensen met stressverschijnselen en andere psychologische problemen. Het land leidt ook wat betreft het gebruik van angstremmers.

Geconfronteerd met deze realiteit, heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd dat er al wordt gewerkt aan een gids voor het voorschrijven van psychofarmaca. Die zal als leidraad dienen voor zowel patiënten als zorgverleners. Het hoofddoel is om een nieuwe koers te varen in het gebruik van deze medicatie.

Een herziening van het medicijngebruik

García benadrukt de sociale aspecten die van invloed zijn op het gebruik van deze medicatie. Onderzoek toont aan dat mensen met een lager sociaaleconomisch niveau vaker psychofarmaca gebruiken. “Het leven is zwaar, vooral in bepaalde buurten. We willen dieper ingaan op de sociale factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de meest kwetsbare groepen. Het is waarschijnlijker dat je deze medicijnen gebruikt als je in een achterstandswijk woont”, aldus de minister.

Een nieuwe benadering

De geestelijke gezondheid van Spanje staat onder druk, met een groeiend gebruik van medicatie. “We moeten niet alleen medische oplossingen bieden, maar ook ingaan op de onderliggende problemen die het leven moeilijk maken”, aldus García. “Veel mensen lijden onder de onzekerheid van hun arbeidssituatie. We kunnen wel medicatie voorschrijven, maar dat lost de werkelijke problemen niet op”, voegt ze toe.

Sociale en passende oplossingen nodig

De toename van medicijngebruik bij jongeren, zelfmoord als belangrijkste externe doodsoorzaak en de normalisatie van medicijngebruik zijn enkele gebieden waar de minister actie wil ondernemen. De overbelasting van de eerstelijnszorg leidt er volgens veel zorgverleners toe dat medicatie wordt voorgeschreven in plaats van dat passende oplossingen worden geboden. “We moeten sociale oplossingen bieden voor situaties die om meer dan alleen medicatie vragen. Vooral jongeren zien medicatie als een vanzelfsprekendheid”, besluit de minister.

Dit vind je misschien ook leuk