Tientallen nieuwe wetten op helling door vervroegde verkiezingen Spanje

door admin
Tientallen nieuwe wetten op helling door vervroegde verkiezingen Spanje

Hoewel het volgens de krant La Razón waar is dat de coalitieregering het grootste deel van haar wetgevende agenda al had afgehandeld, voorkomt dit niet dat ongeveer 60 wetsvoorstellen, ofwel bijna 40 procent, het daglicht niet zullen zien. Volgens het Parlementsregister heeft deze regering 153 parlementaire initiatieven gelanceerd.  

Van die 60 wetten die nog in behandeling zijn, komen er meer dan de helft (33) van koninklijke decreten die door de regering zijn goedgekeurd. Hiervan hebben de partners geëist dat deze decreten als wetsvoorstellen worden behandeld om nog wijzigingen te kunnen aanbrengen. 

Van de 60 regeringswetten die nog in behandeling zijn, zijn er enkele significant. Hier betreft het ook wetten waarvan werd aangenomen dat het moeilijk zou zijn om door te gaan. Opvallende voorbeelden zijn bijvoorbeeld het familierecht van Podemos.

Zorgverloven

De belangrijkste maatregel hierin was de creatie van drie betaalde zorgverloven. De eerste betreft vijf dagen verlof per jaar om een familielid tot de tweede graad of samenwoner te verzorgen. De tweede betreft een ouderschapsverlof van acht weken om aaneengesloten of onderbroken te genieten van een kind tot het acht jaar wordt. Tot slot is er een verlof van vier dagen om zorg te dragen voor een familielid dat onmiddellijke aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld een ouder moet een ziek kind van school halen. 

Wet voor organisatorische efficiëntie

Ook blijft de wet voor organisatorische efficiëntie ten dienste van de openbare rechtsbedeling onaangeroerd. Deze bevatte maatregelen om de protesten van de rechters te sussen en een “anti-krakers” plan na de controversiële woningwet.

Darias-wet 

Op het gebied van gezondheidszorg blijven twee normatieve projecten onaangeroerd: de “Darias”-wet, die tot doel had de mogelijkheden tot privatisering van gezondheidsdiensten te beperken in haar strijd tegen rechts, en de wet om een volksgezondheidsagentschap op te richten na de pandemie.

Wet voor de nationale veiligheid

Verder dan deze wetten, blijft ook de hervorming van de wet voor de nationale veiligheid onaangeroerd. Deze is zeer belangrijk na de pandemie, maar zat al maandenlang vast in het parlement. De PSOE was namelijk niet in staat om voldoende steun voor de hervorming te krijgen. Nadat de ERC (nationalistische Catalaanse partij) een amendement indiende, had de regeringspartij PSOE steun nodig van de Partido Popular.

Wet op duurzame mobiliteit

De wet op duurzame mobiliteit zal eveneens niet slagen. Deze wordt geëist door Europa om in aanmerking te komen voor de uitkering van Europese fondsen. Theoretisch moest die wet de manier opnemen om wegen met hoge capaciteit te financieren (alternatieve mechanismen voor tolheffing). 

Symbolische wetsvoorstellen

Tot slot hebben vier – door La Razón ‘symbolisch’ genoemde wetsvoorstellen het parlement niet gehaald: de wet op mensenhandel; de pariteitswet, die politieke partijen, instellingen en bedrijven verplicht om een quota voor vrouwen in besluitvormingsorganen te reserveren; de wet om de controle op de nationale opsporingsdienst te hervormen; en een nieuwe wet op staatsgeheimen.

Afschaffing van het pooierschap

Er is een onderscheid tussen wetsvoorstellen, die door de regering worden voorgesteld, en wetsontwerpen, die door parlementaire groepen worden voorgesteld. Wat betreft wetsvoorstellen zijn er meer dan honderd in de behandelfase gebleven. De meest opvallende hier was het voorstel dat de afschaffing van het pooierschap nastreefde. 

Dit vind je misschien ook leuk