Zuid-Europese landen willen meer inspanning voor migratiebeheersing van EU

door admin
migratiebeheersing, boot met asielzoekers

De Med-5, een groep van vijf Zuid-Europese landen die de zuidelijke grens van Europa vormen, hebben de Europese Unie verzocht om een proactievere aanpak in het beheersen van irreguliere migratie.

Tijdens hun zevende topontmoeting in Las Palmas de Gran Canaria benadrukten zij de noodzaak voor meer preventieve maatregelen en een betere samenwerking met landen van herkomst. Med-5 bestaat uit Italië, Griekenland, Cyprus, Malta en Spanje.

Oproep voor betere migratiebeheersing

Tijdens de top, die ditmaal buiten het mediterrane gebied werd gehouden, spraken de ministers van Binnenlandse Zaken van Italië, Malta, Spanje, de migratieminister van Griekenland, en de directeur van het Asieldienst van Cyprus. Zij benadrukten dat de huidige reactieve houding van de EU omtrent migratiebeleid niet voldoet. Verder pleitten zij voor een aanpak die zich meer richt op preventie bij de bron en het bevorderen van terugkeer.

Financiële steun en samenwerkingsverbanden

De Med-5 landen riepen de Europese Commissie op om meer middelen vrij te maken voor samenwerking met landen die een grote uitstroom van migranten kennen. Ze wezen op bestaande overeenkomsten zoals die tussen de EU en Tunesië, en tussen Spanje en Senegal. Die kunnen als voorbeeld dienen voor nieuwe of uitgebreide samenwerkingsverbanden. Deze moeten gericht zijn op het versterken van de lokale economische en veiligheidsomstandigheden, om zo de migratiedruk te verminderen.

Noodzaak voor solidariteit binnen de EU

Het recent goedgekeurde Migratiepact van de EU werd besproken, waarbij de ministers aangaven dat dit pact nog niet aan alle verwachtingen voldoet, maar wel een positieve stap voorwaarts betekent. Het pact voorziet in een mechanisme van verplichte solidariteit. Daarbij nemen EU-lidstaten óf asielzoekers op óf leveren een financiële bijdrage. Dit moet leiden tot een eerlijker verdeling van de verantwoordelijkheden.

Zorgen over het compensatiemechanisme

Er heerst bezorgdheid over het compensatiemechanisme binnen het pact. Landen kunnen hierbij kiezen om een financiële bijdrage te leveren in plaats van vluchtelingen op te nemen. De Med-5 landen benadrukten dat dit mechanisme niet mag leiden tot een situatie waarin landen zich eenvoudig kunnen ‘afkopen’ van hun verantwoordelijkheden.

Terugkeer en samenwerking met herkomstlanden

Tot slot benadrukten de ministers dat samenwerking met landen van herkomst essentieel is voor het realiseren van zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer van migranten die geen recht hebben op asiel of andere bescherming binnen de EU. Deze samenwerking moet een van de pijlers zijn van een sterk en geloofwaardig Europees asiel- en migratiesysteem.

Lees ook: Forse toename van illegale immigratie in Spanje

Dit vind je misschien ook leuk