Andalusische regiopresident wil waterzuivering privatiseren

door admin
Andalusische regiopresident wil waterzuivering privatiseren

Moreno deed afgelopen maandag tijdens een topoverleg in Madrid diverse kritische uitspraken over de waterzuivering door de huidige publieke bedrijven. Hij vroeg zich ten overstaan van alle aanwezigen af waarom hij niet voor particulieren bedrijven zou mogen kiezen. Hij is ervan overtuigd dat deze bedrijven het beter en efficiënter kunnen waardoor er meer geld overblijft voor de schatkist.

Sector en experts halen standpunt Andalusische president onderuit

De sector en de bedrijven die momenteel verantwoordelijk zijn voor de waterzuivering waren zeer verbaasd over deze uitspraken en snappen niet waarop Moreno deze baseert. Volgens professor Miguel Ángel García, die gespecialiseerd is in waterkunde, gaat dit besluit eerder over het gebrek aan transparantie binnen de sector en bedrijven die moeten toezien op kwaliteitseisen en regelgeving. Deze transparantie bieden volgens García zeker particuliere bedrijven niet.   

Wetenschappelijke rapporten spreken visie Moreno tegen

Sinds 2013 stelt de milieubeweging Ecologistas en Acción jaarlijks een rapport op over de waterzuivering in Andalusië en rapporteert dit aan de Europese Commissie. Voor 2021 is er sprake van een daling van 4 procent van het aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties dat aan de EU-voorschriften voldoet. Dat verbrak de positieve trend die in dit opzicht sinds 2016 te zien was. 

Volgens hetzelfde verslag zijn Córdoba, Huelva en Sevilla de drie provincies zijn waar de EU-normen voor wat betreft waterzuivering het meest worden nageleefd van heel Andalusië. Dat zijn ook precies de drie provincies waar de meeste publieke waterzuiveringsinstallaties zijn gevestigd.

Málaga, Almeria en Granada komen er qua naleving van EU-normen het slechtst uit en dit zijn ook precies de provincies met het laagste percentage aan publieke waterzuiveringsbedrijven.

Bekijk ook: Is het kraanwater in Spanje veilig te drinken?

Het is überhaupt erg raar dat een overheidsbestuurder zijn voorkeur geeft aan particuliere bedrijven in plaats van overheidsbedrijven, zo menen experts van Ecologistas en Acción.

Deskundigen vinden dan ook dat Moreno zijn visie erdoorheen probeert te drukken vanwege het opschorten van het waterkanon (een ecologische belasting op het gebruik en de vervuiling van water).

Meeste EU-sancties voor waterzuivering in Spanje voor Andalusië

Waterzuiveringsinstallaties in Andalusië krijgen van alle regio’s in Spanje veruit de meeste sancties voor het niet naleven van de Europese richtlijnen. In 2020 werd bekendgemaakt dat Andalusië de hoogste EU-boete van Spanje moest betalen voor het falende waterzuiveringssysteem. Hiervan is uiteindelijk 5,5 miljoen euro betaald en nog altijd zijn er vele gemeentes in deze regio waar niet wordt voldaan aan de geldende normen.

Dit vind je misschien ook leuk