Recordbedrag aan belastingen geïnd in Málaga

door admin
Recordbedrag aan belastingen geïnd in Málaga

De stijging van de belastinginkomsten in Málaga is opmerkelijk, aangezien de COVID-19 pandemie een aanzienlijke economische impact heeft gehad op de regio. Ondanks deze uitdagingen hebben bedrijven en particulieren in Málaga hun belastingverplichtingen nagekomen, wat heeft bijgedragen aan de recordopbrengst.

Factoren die tot hogere inning hebben geleid

Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij de toename van de geïnde belastingen. Beginnend met de economische groei in de provincie die tot uiting komt in het creëren van banen, de stijging van lonen en pensioenen, een bevolkingsgroei die meer belastingbetalers genereert en vooral de ongebreidelde escalatie van de inflatie door het besmettingseffect veroorzaakt door de stijging van de kosten van gas, elektriciteit en brandstof.

Deel van groei door hoge prijzen

De belastingdienst erkent dit zelf door in haar rapport te stellen dat een deel van de hoge groei in 2022 (14,4% meer op staatsniveau) nauw verband houdt met de prijsstijging die paradoxaal genoeg families en bedrijven verstikt, gekoppeld aan een “intens herstel van de consumptie”.

Verbeterde inningsprocessen

DiarioSur schrijft dat volgens de belastingdienst vooral de hogere inkomensgroepen en bedrijven hebben bijgedragen aan de stijging van de belastingopbrengsten. Bovendien heeft de belastingdienst geïnvesteerd in nieuwe technologieën en verbeterde processen om het innen van belastingen te vereenvoudigen en te versnellen. Dat heeft bijgedragen aan het succes.

Bestrijding belastingontduiking en fraude

In Málaga werkt de belastingdienst ook actief samen met andere overheidsinstanties en autoriteiten om belastingontduiking en fraude te bestrijden. Dit heeft bijgedragen aan de groei van de belastinginkomsten en het creëren van een gelijk speelveld voor alle belastingbetalers.

De belastingdienst heeft aangegeven dat het recordbedrag aan belastingen zal worden geïnvesteerd in openbare voorzieningen en diensten in Málaga, zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. 

Dit vind je misschien ook leuk