Brussel keurt derde betaling van 6 miljard aan Spanje goed

door admin
Brussel keurt derde betaling van 6 miljard aan Spanje goed

Spanje heeft de 29 mijlpalen en doelstellingen bereikt om in aanmerking te komen voor de derde uitbetaling van 6 miljard euro van het Spaanse herstelplan. Dit bedrag wordt opgeteld bij de 12 miljard euro die Spanje vorig jaar juli ontving van Brussel.

Dat was de tweede betaling. De eerste betaling bedroeg 10 miljard euro en werd eind 2021 overgemaakt en in augustus dat jaar was al 9 miljard euro aan voorfinanciering toegekend aan het land om uit de pandemie te komen. Tot op heden heeft Brussel 37 miljard euro goedgekeurd, 53% van de Next Generation-fondsen voor Spanje. Als het schema wordt gehaald, zou deze uitbetaling van fondsen plaatsvinden op 28 maart.

Bekijk ook: Spanje krijgt bijna 8 miljard euro extra uit het Europese Herstelfonds

Zo blijkt volgens El Economista Spanje het voortouw te nemen bij de inzet van herstelfondsen in de EU. Het land ontving namelijk als eerste zowel de eerste als de tweede tranche. Deze uitbetaling hield verband met de voltooiing van 20 hervormingen en acht investeringen die in de loop van 2022 zijn uitgevoerd, wat overeenkomt met 23 mijlpalen en 6 doelstellingen.

Hervormingen

Tot de eerste behoren de hervorming van de Faillissementswet, de hervorming van het stelsel van socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen, de wet inzake maatregelen ter voorkoming en bestrijding van belastingfraude of de wet inzake het alomvattend stelsel van beroepsopleiding.

Controlesysteem van fondsen

Deze uitbetaling is vooral belangrijk omdat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat Spanje op bevredigende wijze heeft voldaan aan de “aanvullende” toezeggingen in verband met de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor het controleren van fondsen, de controversiële mijlpaal 173.

De betreffende mijlpaal maakt deel uit van de aanvraag voor de eerste tranche van steun. Het vereist de implementatie van een systeem van auditing en controle van Europese financiering. De andere vereiste die aan deze aanvullende toezeggingen is verbonden, is het verbeteren van de verzameling van gegevens van de begunstigden van buitenlandse bedrijven die geen volmacht hebben in Spanje.

Het ministerie van Finaciën heeft in navolging van de toezeggingen overeenkomsten gesloten met de Algemene Raad van Notarissen, de Vereniging van Vastgoedbewaarders en het Ministerie van Justitie. Daarmee kan het ministerie toegang krijgen tot informatie over uiteindelijke begunstigen van buitenlandse vennootschappen. 

Daarnaast heeft Spanje een ministerieel besluit uitgevaardigd dat de bevoegde autoriteiten machtigt om gegevens over begunstigden rechtstreeks van aanvragers te verzamelen. Bovendien heeft het richtlijnen gepubliceerd om het proces van het verzamelen van gegevens van contractbegunstigden te versterken. Anderzijds heeft Spanje, wat de tweede toezegging betreft, de computertool Minerva ontwikkeld die potentiële belangenconflicten zal analyseren.

Europese missie voor begrotingscontrole naar Spanje

Spanje heeft volgens het herstelplan recht op maximaal 69.5 miljard euro aan overdrachten, heeft recht op nog eens 7.7 miljard euro aan aanvullende subsidies en 86 miljard miljoen euro aan leningen. Het Europees Parlement zal op 20 februari via de Commissie begrotingscontrole een missie naar Spanje sturen om het beheer van de Next Generation-fondsen door de regering te bestuderen. Concreet zullen de leden van het Europees Parlement de regering vragen om verantwoording af te leggen over de eerste uitbetaling.

Kritiek op Spaanse minister van Economische Zaken

De missie zal worden geleid door het EP-lid van rechts in Duitsland, Monika Hohlmeier. Zij heeft de minister van Economische Zaken, Nadia Calviño, er al van beschuldigd de verantwoordelijkheden voor het beheer van de fondsen over te dragen aan de autonome gemeenschappen. De Duitser handhaaft een kritische positie bij het beheer van deze financiering in Spanje, ondanks dat de Europese Commissie altijd heeft aangenomen dat deze zich normaal ontwikkelt.

Bekijk ook: Zes Ibex-bedrijven ontvangen 420 miljoen euro aan Europese herstelfondsen

Dit vind je misschien ook leuk