Zo wil Spanje de droogte aanpakken

door admin
Zo wil Spanje de droogte aanpakken

Een deel van die maatregelen is bedoeld om de door droogte getroffen sectoren te helpen. De investering overstijgt volgens overheidsberekeningen 2.190 miljoen euro aan fiscale, financiële, sociaal-arbeidsmaatregelen en directe steun in landbouw en water.

De laatste gegevens van het Ministerie voor Ecologische Transitie wijzen op een daling van de watervoorraad tot 48,9%. Dat betekent dat die daling al vijf opeenvolgende weken aan de gang is.

Maatregelen om droogte tegen te gaan

Het ministerie van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging heeft op donderdag 11 mei een investering van 1.400 miljoen euro goedgekeurd voor verschillende maatregelen om de droogte aan te pakken en de beschikbaarheid van waterbronnen te vergroten.

Boeren die houder zijn van risicorechten (irrigators) worden vrijgesteld van de reguleringsbijdrage en de waterverbruiksbijdrage. 

Een andere maatregel die in de wet op het koninklijk besluit is goedgekeurd, is de versnelling van de “onmiddellijke” aanleg van infrastructuren in de door de droogte getroffen bekkens voor een budget van 35,5 miljoen euro. Volgens minister Ribera van Ecologische transitie kunnen “we daarmee deze zomer water leveren”.

In deze lijn zal de staat de bouw van ontziltingsinstallaties op zich nemen in Catalonië -met een fabriek in Tordera-, in Malaga en Almería, en zal het hergebruik in Alicante worden geïntensiveerd. De minister gaat er wel van uit dat “ze deze zomer nog niet operationeel zullen zijn”. 

Ontziltingsinstallaties aangedraven door zonne-energie

Acuamed krijgt groen licht om te beginnen met bieden op de bouw van nieuwe ontziltingsinstallaties aangedreven door fotovoltaïsche zonneparken. Dat gebeurt via een directe beheerovereenkomst met een schenking van 600 miljoen euro.

Wat de droogte in Doñana betreft, is er toestemming voor de vervanging van de grondwaterpompen die het toeristenoord Matalascañas bevoorraden. Bovendien is toestemming gegeven voor de overdracht van 3 kubieke hectometer water per jaar om de druk te verminderen. De werken die nodig zijn om deze overdracht uit te voeren en de gemeente te bevoorraden, zullen door de staat worden overgenomen, zoals aangekondigd door de regering.

Steun en gerichte maatregelen voor de landbouwsector

In deze buitengewone Raad zijn ook verschillende maatregelen goedgekeurd voor het door de droogte getroffen landbouwareaal, waarvan de economische impact meer dan 784 miljoen euro bedraagt.

Directe steun aan de primaire sector

De financiering van landbouwverzekeringen zal worden voltooid tot 70% -het wettelijke maximum toegestaan ​​door de Europese Unie-, wat vooral betrekking heeft op droge gewassen, olijfgaarden, amandelbomen, kiwi’s, suikerbieten, voedermaïs en wijndruiven, onder andere.

Tot 355 miljoen euro zal worden toegewezen aan de vlees- en melkveesector, aangezien het “een van de meest getroffen sectoren” is, de bijenteeltsector zal directe steun van vijf miljoen euro ontvangen en de landbouw zal profiteren van het vierde fonds voor rechtstreekse steun, dat wordt 276,7 miljoen euro.

Als landbouwers of veehouders in gebieden met natuurlijke beperkingen hun opbrengsten met minstens 20% hebben zien dalen, hoeven ze geen belasting te betalen op hun eigendommen. Ook hoeven ze geen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te betalen over de steun die ze ontvangen van het Gemeenschappelijk Agrarisch Beleid (PAC) voor milieuvriendelijke landbouwpraktijken.

Daarnaast wordt er 3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld als garantie voor leningen aan agrarische bedrijven. De deadline voor het indienen van aanvragen voor steun van het PAC is verlengd tot 30 juni 2023. 

Recentelijk zijn er ook andere maatregelen genomen om boeren en veehouders te helpen die getroffen zijn door droogte. Ze krijgen belastingverlagingen. In sommige gevallen kan het belastingvoordeel oplopen tot 25%, en in kwetsbare situaties zelfs tot 30% of 50%.

Andalusië

De regio Andalusië is een van de zwaarst getroffen gebieden door droogte. De regering heeft daarom dringende maatregelen genomen en 163 miljoen euro toegewezen om de gevolgen van de droogte te verlichten, waarvan 40 miljoen euro wordt besteed aan steun voor de landbouw- en voedselsector.

In Catalonië heeft de regering de uitzonderingstoestand afgekondigd in 224 gemeenten. Dit betekent dat er beperkingen zijn op het gebruik van water, namelijk 40% minder voor landbouwgebruik en 15% minder voor industrieel en recreatief gebruik.

Dit vind je misschien ook leuk